นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) กระบวนการค้นหาความสุขในการทำงานด้วย AHP

พนักงาน ถือเป็นทรัพยากรสำคัญอันมีค่ายิ่ง เป็นพื้นฐานสำคัญของความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร หลายองค์กรมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งเงินและเวลาในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นใช้สมรรถนะทั้งหมด ขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 17 เมษายน 2557 00:22 แก้ไข: 17 เมษายน 2557 00:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ความรู้จากภาคเอกชน

หลังกลับจากการเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำระโนด-บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่ผ่านมานั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ TQA โดยศูนย์เครื่องมือฯได้รับความรู้มากมายจากประสบการณ์ตรงจากทีมงานผู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 13 เมษายน 2557 00:25 แก้ไข: 13 เมษายน 2557 00:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

ช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวเสียจริงๆครับ แถมบางวันมีฝนพรำให้เห็นบ้าง อากาศอย่างนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีครับ ต้องทำให้ Happy body อยู่ตลอดเวลา โดยสามารถนำไอเดียดีๆของการออกกำลังกายที่นำมาเล่าสู่กันฟังในขณะนี้ กับ Theme ดีๆในหัวข้อ Happy Healthy ครับ แต่บั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 04 เมษายน 2557 20:13 แก้ไข: 04 เมษายน 2557 20:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) สมดุลชีวิต สมดุลความสุข Happy Family

คุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี เกิดขึ้นจากสมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การทำงาน, สังคม, ส่วนตัว และ เศรษฐกิจ เราคงไม่สามารถบอกสัดส่วนแต่ละด้านที่แน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะกำหนดและให้ความสำคัญในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป แต่หากพูดในมุมมองของชีวิตการทำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 28 มีนาคม 2557 15:06 แก้ไข: 28 มีนาคม 2557 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) โครงการสร้างสุของค์กร

จากแนวคิดขององค์กรแห่งความสุข ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรมาเป็นอันดับแรก โดยหากองค์กรต้องการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนแล้ว องค์กรต้องมุ่งมั่นในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับบุคลากร เมื่อบุคลากรมีความสุข ก็จะปฏิบัติงานอย่างมีความสุข สนุกกับกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 27 มีนาคม 2557 15:26 แก้ไข: 27 มีนาคม 2557 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) นสอ. Yes we can

หลังกลับจากอบรม นสอ.หรือ นักสร้างสุของค์กร เมื่อวันที่ 18 มีค57 ที่ผ่านมานั้น ผมยังมีเรื่องเล่าให้ฟังต่อ ซึ่งครั้งนี้จัดอบรมขึ้นเป็นรุ่นที่ 12 แล้ว ตามวัตถุประสงค์การจัดอบรมนั้น ต้องการสร้าง นสอ.รุ่นใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมภายในองค์กร โดยได้เรียนรู้กระ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 23 มีนาคม 2557 14:32 แก้ไข: 23 มีนาคม 2557 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) นำมาฝาก นักสร้างสุข วันแรก

วันนี้เป็นวันแรกสำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” ซึ่งจัดอบรมกันที่ ภูผาและลำธาร รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2557 โดยศูนย์เครื่องมือฯเคยเข้าร่วมโครงการอบรมนี้มาก่อนแล้ว และนี่จึงเป็นอีกครั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 16 มีนาคม 2557 22:23 แก้ไข: 16 มีนาคม 2557 22:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mix and Match รูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเข้ารับการประเมิน TOR ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานี้ สมาชิกหลายๆคนในศูนย์เครื่องมือฯ รวมทั้งตัวผมเอง ก็ได้รับทราบข้อมูล Feedback สิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองและงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 08 มีนาคม 2557 16:49 แก้ไข: 08 มีนาคม 2557 16:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ไทย Leadership capabilities 2014

ผู้นำ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำให้ผู้อื่นทำงานในระดับต่างๆที่ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันเห็นได้ชัดมาก ดังตัวอย่างเหตุการณ์ชุมชนต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีผู้นำ หรือแกนนำการชุมนุม พูดจาชักจูงผู้ที่มีความต้องการคล้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2557 15:50 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2557 15:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) มืออาชีพ ต้องมีเป้าหมายชัดเจน

เมื่อวันพุธช่วงบ่ายที่ผ่านมา เป็นวันประชุมบุคลากรประจำเดือนตามปกติ มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนจากฝ่ายและทีมพิเศษต่างๆตามวาระที่กำหนดไว้อย่างครบครัน แต่มีเรื่องพิเศษเรื่องหนึ่งที่แจ้งให้บุคลากรทราบในช่วงท้ายของการประชุม และเป็นประเด็นขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2557 12:17 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2557 12:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]