นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Scenario Planning Plus (SP+) 835 0
Hwa Chong International School โรงเรียนระดับ SQA 801 0
ตามส่องดูงานประชุมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยียาง 657 0
กิจกรรม KM @ โตโยต้า บ้านโพธิ์ : Just In Time 911 1
การบริหารองค์กรยุค 4.0: โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 1145 0
เมื่อหุ่นยนต์แย่งงาน 965 0
Knowledge Capturing มากกว่าเพียงการรวบรวมความรู้เท่านั้น 721 0
พร้อมก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วย TQA 911 0
HR 4.0 ความท้าทายใหม่ในยุคดิจิตอล 1073 0
โมเดลความเป็นเลิศระดับสากล 819 1
Happy Relax: เขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล 793 0
เรื่องของ กราฟ 789 1
eNOSE จมูกในห้อง Lab 633 0
PEMM 581 0
Mindset เมื่อ Attitude = Behavior 1121 0
SEC Cycle 576 0
Blind Spot เมื่อเราไม่รู้ ว่าตัวเราเองไม่รู้ 694 1
จริยธรรม 6 ระดับ 582 0
การสะสมทุน (capital) กับองค์กรยุคใหม่ 519 0
ประเมิน KM กระจกสะท้อนความจริง 704 0
TQA กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของเอเชีย 5 ด้าน 807 0
กลยุทธ์ Big Data 818 0
ลดโลกร้อน: ใช้เท่าที่จำเป็น 658 0
Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 2 546 0
งานประชุมชี้แจง Supplier ประจำปี 2559 798 0
ขับรถดีๆ ก็ลดโลกร้อนได้ 689 0
Big Data 734 0
TQA Criteria 2016-2017: เกณฑ์ใหม่ เป็นอย่างไร 1134 0
Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 1 827 0
ลดโลกร้อน กับรถยนต์ผลิตจากเส้นใยผลไม้ 680 0
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามแนวทาง ESPReL 1135 1
BCM-Day ครั้งที่ 1 754 1
Lean สู่การปฏิบัติ 936 0
1 ครอบครัว 1 กระทง 753 0
งัดกลยุทธ์เด็ด: สร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ ภาคจบ 759 0
งัดกลยุทธ์เด็ด: สร้างความต่อเนื่องให้ธุรกิจ 597 0
การปรับ ISO 9001:2015 เข้ากับ TQA 969 0
ตรวจสุขภาพของแบตเตอรี่ 613 0
Plan ไม่นิ่ง ต้อง Action ด้วย 578 0
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1 ผลเป็นอย่างไร 1085 0
Walk through_เดินดูรอบ ๆ SEC 783 0
SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59 906 0
บิลค่าไฟใหม่ กับการประหยัดไฟฟ้า 650 0
Good แต่ยังไม่ Great 811 0
99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ 713 1
โอกาส บ้างก็ชัด บ้างก็เบลอ 1031 1
ได้เวลาคิดกลยุทธ์ใหม่กันแล้ว 956 6
SEC กับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1 631 0
ต้นทุน พืชชนิดเดียวในโลกที่เจ้าของปลูกแล้วอยากให้โตช้าที่สุด 685 0
ปรอทวัดความสุขปีแพะ 702 0
TTX ทำไป PDCA ไป 710 0
การฝึกซ้อมบนโต๊ะ 888 0
Results เขียนให้ดี ก็มีเฮ 959 1
BCM เริ่มต้นอย่างไร (5) 616 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (4) 645 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (3) 531 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.2) 559 0
TQA การเดินทางยังไม่สิ้นสุด 599 3
BCM เริ่มต้นกันอย่างไร 649 0
เปรียบเทียบผลการประเมิน TQA 846 0
Feedback Report 2014 จุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ 1002 0
BCM strategy ค้นหากลยุทธ์ พิชิตความเสี่ยง 918 0
ตามไปดูแชมป์ 1126 1
ปี 57 บ้านหลังนี้ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 763 0
ทำอย่างไร ทั้งเราและองค์กรจึงไปถึงค่านิยมที่ต้องการ 911 0
จากก้าวแรกไปสู่อนาคต กับ TQA หน่วยงานสนับสนุน PSU 841 0
พลังแห่งนวัตกรรม ในงาน STI Thailand Award 2015 710 1
Take or Treat กันดีนะ 874 0
เรียนรู้จาก PRO 1038 1
เรียนรู้จากภัย ฟื้นไข้ให้เป็น 953 0
เก็บเกี่ยวความรู้ผ่านการปรับปรุงพัฒนา แล้วพาไป KM 819 0
BCM Runway กับองค์รขนาดเล็กศูนย์เครื่องมือฯ 1560 0
Brainstorming ทัศนคติ ก็ทำได้ 910 1
ส่งมอบเครือข่ายให้รุ่นน้อง 797 0
ทำไมต้องเปลี่ยน เมื่อสิ่งที่ทำอยู่ก็ดีอยู่แล้ว 824 2
ได้เวลายกร่าง: กลยุทธ์เยี่ยม ปฏิบัติไว ผลลัพธ์สุดยอด 851 0
กิจกรรมหลักสำหรับ BCM 940 0
ศัพท์ใหม่ๆใน BCM 935 0
BCM มุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน 815 0
ใช้วิกฤต สร้างการตลาด 755 1
ค่านิยมเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมแล้วรึยัง 926 0
มาราธอนตลอดเดือนสิงหาคม 957 0
ได้เวลา Refresh 1052 1
AAR ว่ากันเรื่อง TQA report 970 0
ภาระงานตาม TOR กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามอย่าง TQA 1112 0
หนึ่งความคิด ใครๆก็นวัตกรรม 987 0
KM เล่าสู่กันฟังการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน 1115 1
จิตบริการ @ หนานมดแดง TQA Walkway 1472 2
กลยุทธ์การออกแบบธุรกิจ 868 0
ลูกค้าเก่าก็ยังอยู่ ลูกค้าใหม่ก็เพิ่มขึ้น 879 1
CSR ของ SEC กับแนวโน้ม CSR 2557 783 1
SIM 2014 843 0
Happy และ Engage 721 0
ขบวนพาเรดของ ตัววัดผล KPI 961 1
CSR กับระบบการนำองค์กรของ SEC 968 0
SIM ปีนี้มีอะไรใหม่ 875 0
TQA จัดเต็มกันไปอีกวัน 940 0
ความจำเป็น กับ ความคาดหวัง 1227 0
ขยับ เท่ากับ เอ็กเซอร์ไซด์ 1091 3
ลุงให้ไอติมเพิ่ม 1204 5