นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1014
ความเห็น: 1

เรื่องของ กราฟ

การจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามแนวทาง TQA นั้น องค์ประกอบหลัก ๆ นั้นประกอบด้วย โครงร่างองค์กร วิธีการ (หมวดที่ 1 ถึง 6) และผลลัพธ์ (หมวดที่ 7) โดยเฉพาะในหมวดที่ 7 จะประกอบด้วยผลลัพธ์ในรูปแบบของการพรรณนาและกราฟ ซึ่งการรายงานผลลัพธ์ด้วยกราฟนั่นมีจุดเด่นกว่าการพรรณนาที่สามารถมองเห็นข้อมูลทั้งหมดได้หลายมิติกว่า ได้แก่ ระดับ แนวโน้ม การเปรียบเทียบ และการเชื่อมโยง รวมทั้งกราฟยังช่วยในการแปลงข้อมูลตัวเลข ให้อยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ๆ แต่หากเขียนกราฟได้ไม่ดี ผู้อ่านย่อมเข้าใจผิดได้ อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดพื้นฐานในการเขียนกราฟที่มักพบบ่อย ๆ เช่น

– ไม่มีหัวข้อ ว่านี่เป็นกราฟข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร

– ไม่มีคำบรรยายว่าข้อมูลแกนนอน คืออะไร ข้อมูลแกนตั้ง คืออะไร

– ไม่มีข้อมูลหน่วย หรือว่าไม่ชัดเจน

– มีกราฟหลายเส้นมากเกินไปซ้อนทับกัน จนดูยาก ไม่เข้าใจ 

– กำหนดช่วงของข้อมูล (Scale) ไม่เหมาะสม ทำให้อ่านข้อมูลยาก

– การใช้สีกลืนกันไปจนไม่เห็นความแตกต่าง หรือในทางตรงกันข้ามใช้มากเกินไปจนเปรอะ ไม่เข้าใจจุดสำคัญในการนำเสนอของกราฟ

ผมรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผลลัพธ์ในรายงาน TQA และร่วมกับทีมงาน TQA ทุกคนในการตรวจสอบ และตรวจทานข้อมูลทุกกราฟ แต่ยังพบว่า กราฟผลลัพธ์เหล่านั้น ยังคงมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยมีเทคนิคในการจัดทำกราฟดังนี้ (อ้างอิงจากบทความของอาจารย์กฤชชัย อนรรฆมณี ในวารสาร Productivity, 3 September 2015)

 

1. ชื่อกราฟ – กราฟต้องมีชื่อกำกับไว้เสมอว่าเป็นข้อมูลอะไร กรณีเป็นข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถเขียนบอกในชื่อกราฟได้เลย เช่น “อัตราของเสียรายเดือนปี XXXX” และควรจะมีขนาดที่ใหญ่พอที่ผู้อ่านจะสามารถเห็นได้โดยง่าย ชื่อกราฟควรเป็นจุดเด่นแรกสุดของกราฟ

2. คำบรรยายแกน X แกน Y – ทั้งสองแกนต้องมีคำอธิบายระบุไว้เสมอ ว่าคือข้อมูลหรือตัวชี้วัดอะไร และ หน่วยที่ใช้คืออะไร เพื่อป้องกันผู้อ่านแปลความผิด

3. การเลือกตัวชี้วัด (Indicators) – ตัวชี้วัดที่เหมาะสมควรเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานนั้น ๆ

4. กำหนดช่วงข้อมูล (Scale) ที่เหมาะสม – การเลือกค่าน้อยทีสุด และมากที่สุดในสเกลบนกราฟ ส่งผลให้การอ่านข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น เส้นในกราฟ (Grid Line) ไม่เด่นบดบังข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ กรณีเขียนกราฟ 2 แกน การเลือกสเกลที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้การอ่านค่าความสัมพันธ์ของ 2 ข้อมูลผิดพลาดได้

5. เป้าหมาย – กราฟควรแสดงค่าเป้าหมาย หรือค่าเทียบเคียง เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ทันที ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือคาดหวังหรือไม่ ข้อมูลเป้าหมายควรเขียนด้วยเส้นประ

6. การเลือกประเภทกราฟ – รูปแบบของกราฟ ควรตอบโจทย์สิ่งที่จะนำเสนอ หลักการโดยทั่วไปเช่น กราฟเส้นมักแสดงข้อมูลหรือแนวโน้มในช่วงเวลาหนึ่ง กินพื้นที่กราฟไม่มากทำให้เขียนข้อมูลเพิ่มเติมได้ง่าย กราฟแท่งใช้แสดงความแตกต่างเชิงปริมาณ ของกราฟแต่ละแท่ง สามารถแสดงข้อมูลหลายแท่งซ้อน ๆ กันได้ กราฟวงกลม หรือกราฟเข็มขัด ใช้แสดงสัดส่วน 

7. การบันทึกคำอธิบายเพิ่มเติม – ข้อมูลที่มีความผิดปกติ หรือเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรเขียนคำอธิบายกำกับไว้ในรูปกราฟด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันที

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2559 23:56 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2559 23:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

#บันทึกแนะนำ 28 พฤศจิกายน 2559

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ