นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 731
ความเห็น: 0

PEMM

หลังจากเสร็จโครงการ TQA ไปไม่นาน ได้พักกันไปสักระยะแล้ว รวมถึงมีการวางแผนเขียนรายงานกันต่อในปีหน้า มีผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด นำปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมาใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานให้ดีขึ้น เรายังคงมีงานอีกเยอะและท้าทายรอเราอยู่ วงล้อ PDCA ยังคงหมุนต่อไปไม่หยุดแม้จะถึงเป้าหมายที่ต้องการแล้วหรือไม่ก็ตาม การปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การเรียนรู้จึงไม่อาจหยุดนิ่ง ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่นำมาประยุกต์ใช้พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร สำหรับบันทึกนี้ผมอ่านเจอแล้วน่าสนใจจึงนำมาฝากกัน โดยอ้างอิงจากบทความของ คุณวิชดา สุบรรณพณิชกุล เขียนไว้ในวารสาร Productivity Word ISSUE 123 (July-August 2016)

Process and Enterprise Maturity Model (PEMM) เป็นแนวทางที่นำมาใช้ในการประเมินกระบวนการทำงานในองค์กร ตามหลักการ PEMM กระบวนการทำงานในองค์กรจะส่งผลการดำเนินงานที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องมีกลุ่มคุณลักษณะที่สำคัญหลักๆ 2 กลุ่ม คือ  

1)Process Enablers ซึ่งสะท้อนว่ากระบวนการจะสามารถทำงานได้ดีเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ ประกอบด้วย การออกแบบกระบวนการ การประสานงานระหว่างผู้ปฎิบัติงานในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกันมีระบบข้อมูลสนับสนุนระบบการบริหาร และคุณภาพของระบบประเมิน ทั้งนี้องค์กรจะสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานในกลุ่มแรกให้ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคุณลักษณะในกลุ่มที่ 2 คือ 2)Enterprisewide Capabilities ซึ่งประกอบด้วย การสนับสนุนจากผู้บริหาร การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ พนักงานเข้าใจในวิธีการออกแบบการทำงาน มีการจัดการที่ดีเพื่อรับมือกับโครงการที่ซับซ้อนได้

สำหรับแนวทางการประเมินในแต่ละกลุ่มจะประเมินในด้านต่างๆดังนี้

 

Process Enablers

1. การออกแบบกระบวนการ คือ การระบุขอบเขตของงานว่าใครทำงานอะไร ในลำดับที่เท่าไหร่ ที่ไหน ในสถานการณ์อย่างไร ด้วยข้อมูลอะไร และด้วยความแม่นยำเท่าใด นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการทบทวนระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนนำไปสู่การพัฒนาผลปฏิบัติงาน และกำจัดกิจกรรมไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

2. ผู้ปฏิบัติงาน คือ ผู้ที่ดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไว้จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม

3. เจ้าของกระบวนการ คือ ผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดูแลกระบวนการ และผลลัพธ์

4. โครงสร้างพื้นฐาน คือ ข้อมูลต่างๆ และระบบการบริหารที่สนับสนุนกระบวนการที่วางไว้

5. ตัวชี้วัด คือ สิ่งที่บริษัทใช้ในการติดตามผลปฏิบัติงานตามกระบวนการ

 

2)Enterprisewide Capabilities

1. ความเป็นผู้นำ คือ ผู้บริหารระดับสูงที่สร้างและสนับสนุนกระบวนการทำงาน

2. วัฒนธรรม คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้า การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง

3. ผู้เชี่ยวชาญ คือ ทักษะ และวิธีการ สำหรับการออกแบบกระบวนการทำงาน

4. การกำกับดูแลกิจการ คือ กลไกสำหรับการบริหารโครงการที่มีความซับซ้อน และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 สิงหาคม 2559 23:48 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2559 23:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ