นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 739
ความเห็น: 0

SEC Cycle

พึ่งจะเสร็จสิ้นจากการจัดทำรายงาน TQA สำหรับส่งประกวดขอรับรางวัล TQA ปี 59 ไปหมาดๆ และเดินทางไปส่งรายงานด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อย ในปีนี้ได้น้องหัวกรวดมาช่วยจัดการให้เสร็จราบรื่นด้วยดีครับ โดยในปีนี้รูปแบบการเขียนรายงานยังคงเหมือนเดิม ปรับแก้ไขกระบวนการและผลลัพธ์ตาม OFI จาก Feedback report 2015 แสดงให้เป็นระบบ มี ADLI ครบ PDCA ชัดเจน เชื่อมโยงทุกกระบวนการเข้าด้วยกัน  ผลลัพธ์ที่สำคัญต้องครบถ้วนสอดคล้องในทุกประเด็นที่เขียนไว้ในโครงร่างองค์กร แม้ LeTCI จะไม่ครบถ้วนก็ตาม SEC มีทีมงานประกอบด้วยนักเขียนมือฉมัง ท่านที่ปรึกษา คนธรรมดา และท่าน ผอ. LUX มีทีมงาน TQA และน้องๆในสำนักงานเลขาฯ ฝ่ายซ่อมฯ เป็นกำลังสนับสนุนข้อมูลและผลลัพธ์การดำเนินงานต่างๆ อย่างเต็มที่

 

ตลอด 4 ปี SEC สมัครขอรับรางวัล TQA มาอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ไม่ได้รางวัลการันตีความเป็นเลิศก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ SEC ได้กลับคืนมาและมีคุณค่ายิ่งกว่ารางวัลก็คือ การปรับปรุงพัฒนาองค์กรในทุกมิติ แต่ทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวพร้อมกัน หากจะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ TQA นำมาสร้างกำหนดแนวทางต่างๆ ให้เป็นระบบ แล้วเราก็พบว่า ยังมีหลายๆ เรื่องที่เราคิดว่าทำได้ดีแล้วกลับไม่มีระบบที่ชัดเจน ซึ่งพบบ่อยจาก OFI ที่ผ่านๆมา แล้วเราทราบได้อย่างไรหรือครับ คำตอบมาเฉลยเอาตอนที่ไม่มีผลลัพธ์ที่จะนำมาแสดงนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามหลังจากการส่งรายงานครั้งนี้แล้ว เพื่อให้ TQA ซึ่งติดเครื่องเดินหน้าไว้แล้วนั้น วิ่งต่อเนื่องไป หลังจากการทำ AAR และแผนกลยุทธ์แล้วก็เริ่มสานงานกันต่อทันที

 

SEC Cycle ตามชื่อบันทึกที่เขียนไว้ ผมขอนำมาเล่าให้ฟังกันก่อนใคร เพราะเป็นคำที่นิยามขึ้นใหม่ในรายงาน TQA เล่มนี้ วงจรดังกล่าวคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยผู้บริหารกำหนดให้ทุกกระบวนการทำงานภายใน SEC ได้นำไปใช้และปรับให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

 

  1. VMV: ทุกกระบวนการทำงานที่กำหนดขึ้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ
  2. Formulate SP (Strategic Plan): กำหนดกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ VMV ด้วยสมรรถนะหลัก ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของเราเอง
  3. Execute SP: สื่อสารและกระตุ้นให้ทุกคนทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น
  4. M&A (Measure & Analyze): วัด วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติการอย่างครบถ้วน ทั่วถึง และสม่ำเสมออย่างเป็นระบบด้วย BSC
  5. DIR (Develop Improve Reward): เทียบเคียงผลลัพธ์กับองค์กรชั้นนำ เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
  6. I&LO (Integrate & Learning Organization): แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กรและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมุนวนวงจรต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าองค์กรจะบรรลุตาม VMV ที่ต้องการ

 

อ่านจบถึงตรงนี้ สมาชิก SEC หลายๆท่าน คงนึกออกขึ้นแล้วว่า SEC Cycle ดังกล่าวนี้ คุ้นมากจริงๆ ซึ่งเรารับทราบและได้ยินทุกครั้งในการประชุมบุคลากรประจำเดือน ผมขออนุญาตไม่เฉลยนะครับ     

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2559 23:51 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2559 23:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ