นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 993
ความเห็น: 1

Blind Spot เมื่อเราไม่รู้ ว่าตัวเราเองไม่รู้

การดำเนินการตามโครงการ TQA Application Report หรือการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน TQA เพื่อขอรับรางวัล TQA ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการจัดทำรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 SEC ทุกคนเรายังคงมุ่งไปตามเส้นทางสู่ความเป็นเลิศดังกล่าวต่อไป แม้จะยังไม่ถึงเป้าหมายในตอนนี้ แต่รายงานทุกฉบับที่เกิดขึ้นเป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของคุณภาพในการทำงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต และ SEC ยังคงเดินหน้าต่อไป

 

จากชื่อบันทึก จุดบอด ซึ่ง Blind Spot Analysis เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ในหมวด 2 ผมนำมาบันทึกไว้เพื่อทบทวนถึงวิธีการวิเคราะห์ เพราะจากการทำรายงานที่ผ่านมา ผมมีคำถามและยังคงสงสัยถึงวิธีการวิเคราะห์จุดบอดอยู่อีก ซึ่งผมโชคดีได้ท่านที่ปรึกษา คนธรรมดา เป็นหัวเรือใหญ่ในการเขียนรายงานหมวด 2 มาตลอด ให้คำแนะนำอธิบาย แต่ด้วยประสบการณ์และทักษะผมจึงยังงงๆมึนๆอยู่ โดยส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์จุดบอด SEC เชิญบุคลากรภายนอกภาคเอกชน ร่วมให้คำแนะนำถึงแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้น

 

ยังคงลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป สำหรับการวิเคราะห์จุดบอด ผมคิดว่าเมื่อลองได้อ่านเรียนรู้เรื่องเดียวกันจากหลายๆแหล่งซึ่งอธิบายแนะนำในมุมมองต่างๆ ช่วยให้เราเข้าใจได้มากขึ้น ซึ่งจากตำราเล่มหนึ่ง บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอดด้วย TQA” โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล เล่มสีแดง จำนวน 228 หน้า คิดว่าสมาชิกทีม TQA ยังจำกันได้ครับ ในเล่มนั้น หน้า 76 เขียนอธิบายถึงการวิเคราะห์จุดบอดตามแนวทางของ Ben Gilad ไว้ด้วย

 

Blind Spot Analysis ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ

  1. วิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยใช้ 5-forces model ของ Porter 1. Rivalry Among Current Competitors: การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน2. Bargaining Power of Suppliers: อำนาจต่อรองของ Supplier3. Bargaining Power of Customers: อำนาจต่อรองของลูกค้า4. Threat of Substitute Products or Services: ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน 5. Threat of New Entrance: ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่
  2. ค้นหาข้อมูลเชิงแข่งขัน (Competitive Intelligence) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในประเด็นเดียวกับตอนวิเคราะห์ 5-forces
  3. เปรียบเทียบข้อมูลเชิงแข่งขันทั้งหมดที่ค้นมาได้กับผลการวิเคราะห์ในข้อที่ 1 ดังนั้น "ความแตกต่างหรือความขัดแย้งกันระหว่างข้อมูลที่ได้กับผลวิเคราะห์ ก็คือ จุดบอดที่อาจเกิดขึ้น (Potential Blind Spot)"

 

นี่ล่ะครับ เป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งยังจำได้ครับว่า การเขียนรายงานครั้งปี 2556 เคยนำ 5-forces model มาใช้พิจารณาในกระบวนกำหนดความต้องการของลูกค้าและตลาด ร่วมกับ Sweet Spot เพื่อประเมินโอกาสและความสามารถในการแข่งขันในบริการใหม่ที่ต้องการทำตลาด อย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมนี้ วงรอบของการทบทวนกลยุทธ์ได้เดินทางครบรอบมาถึงอีกครั้ง ยังคงมีงานและเป้าหมายที่รอการวางแผนและนำไปปฏิบัติต่อไปในปีหน้าครับ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 July 2016 12:34 Modified: 10 July 2016 12:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ดีเยี่ยมครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ