นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 867
ความเห็น: 0

ประเมิน KM กระจกสะท้อนความจริง

ผมคิดว่ามีหลายๆหน่วยงานที่ทำ KM และคงยังดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผน KM ที่กำหนดไว้เหมือนเช่นทุกปี พอครบปีก็รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ KM ที่กำหนดขึ้น หรืออาจมีการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ง่ายในการติดตามผล ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ก็รายงานผลตามแนวทางนั้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น Knowledge development per person, Blog writing in Share.psu per 100 persons/year, Number of KM topics, % satisfaction with KM system and KM information แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ ผลลัพธ์จากตัววัดเหล่านั้นสามารถบอกให้เราทราบได้หรือไม่ว่า KM เดินมาถูกทางแล้ว

ประเมิน KM ไปทำไม

ศูนย์เครื่องมือฯ ดำเนินกิจกรรม KM มาหลายปีแล้ว ได้รับการสนับสนุนทั้งนโยบายและงบประมาณจากผู้บริหารเต็มที่มาตลอด มีประธานคณะทำงาน KM มาแล้วมากกว่า 6 รุ่น มี Knowledge Database บุคลากรทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับกระบวนการ KM และให้ความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอดผ่านกิจกรรม KM-Day และบันทึกใน Share.psu ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดช่วยให้ KM เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่หากต้องการก้าวเดินหน้าต่อไป เราต้องสร้างแผนที่และค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนในระบบต่างๆที่มีผลต่อการทำ KM และมีผลต่อการทำ PDCA อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหานั้นก็คือ Knowledge Management Assessment Tool

KM Assessment Tools

เครื่องมือที่นำมาใช้ประเมินระบบ KM ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น เมื่อค้นข้อมูลดูพบว่ามีเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรระดับสากลอยู่ถึง 6 เครื่องมือด้วยกัน ซึ่งผมเลือกเอา Knowledge Management Assessment (KMA) มาเล่าให้ฟังกันดังนี้ (อ้างอิง: Productivity World (119), Nov-Dec 2015)

KMA เป็นเครื่องมือที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับ Mr.Robert Osterhoff อดีตรองประธานกรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย Corporate Quality and Knowledge Sharing ของบริษัท Xerox Worldwide เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน KM เครื่องมือนี้เป็นแบบประเมินที่ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Framework) เป็นกรอบ

 

KMA ช่วยให้องค์กรมอง KM แบบองค์รวม และเห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำ KM ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยสกัดประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ KM จากแต่ละหมวดออกมา และเรียบเรียงเป็นคำถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวดตามเกณฑ์TQA ได้แก่ 1. ภาวะผู้นำ 2. การวางแผนกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 4. การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 6. การจัดการกระบวนการ และ 7. ผลลัพธ์

 

เกณฑ์การให้คะแนน ถูกดัดแปลงมาจากระบบการให้คะแนนของเกณฑ์ TQA ด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็นระดับ 1-5 คะแนน ดังนั้นองค์กรที่จะใช้เครื่องมือนี้ควรมีความเข้าใจทั้งเรื่อง KMและ TQA เพราะจะทำให้เข้าใจความหมายของข้อคำถามและระบบการให้คะแนนลึกซึ้งขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤษภาคม 2559 23:04 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2559 23:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ