นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1047
ความเห็น: 0

กลยุทธ์ Big Data

จากการเข้าร่วมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ปี 2558 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งผลการตรวจประเมินรายงานป้อนกลับมานั้น แม้ในปีนี้ศูนย์เครื่องมือฯ จะไม่ได้รับรางวัล แต่ชาวศูนย์เครื่องมือฯทุกคนยังไม่ถอดใจ แต่เชื่อมั่นว่าเราเข้าใกล้เป้าหมายมากแล้ว และพร้อมใจช่วยกันจัดทำรายงานฉบับใหม่เพื่อส่งประกวดต่อในปีนี้

แนวทางการจัดทำรายงาน TQA ในปีนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. แก้ไขปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ และการรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนตามรายงานป้อนกลับที่ได้รับมา 2. เพิ่มเติมประเด็นสำคัญลงในรายงานตาม TQA criteria 2559-2560 ซึ่งมีด้วยกัน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. Change Management 2. Big Data และ 3. Climate Change

 

สำหรับประเด็น Big Data ผมได้นำมาเล่าให้ฟังกันไปบ้างแล้ว ถึงคุณลักษณะสำคัญที่แตกต่างจากข้อมูลทั่วไป ตามบันทึก Big Data ซึ่งเจ้า Big Data ที่เรากำลังพูดถึงนั้น ได้ถูกบรรจุไว้ในเกณฑ์ใหม่แล้ว โดยในเกณฑ์ได้ถามถึงแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญขององค์กร เพื่อใช้เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ แล้วทีนี้เราจะจัดการกับ Big Data อย่างไร

 

เมื่อยัง งงๆ กับวิธีการเริ่มต้น Big Data การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงเริ่มขึ้น แล้วก็พบว่า มีแนวทางและกลยุทธ์ทางด้าน Big Data เขียนเอาไว้ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ Big Data มีด้วยกัน 3 ข้อ คือ 1. Data source ซึ่งข้อมูลที่นำมาใช้นั้นจะมีทั้งรูปแบบ structure และ unstructure โดยแบบแรกเป็นข้อมูลที่จัดทำเป็น database ทั่วไป ส่วนแบบสอง ได้แก่ข้อมูลจากโซเซียลมีเดียต่างๆ 2. Information Infrastructure ซึ่งองค์กรต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับข้อมูลที่เป็น Big Data เช่น Hadoop, NoSQL หรือ MPP และ 3. Analysis ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data ซึ่งเราจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานนั่นเอง

อ้างอิงจาก Big Data: Understanding How Data Powers Big Business

จากรูปสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการทำ Big Data ดังนี้

  1. เริ่มต้นองค์กรต้องทราบความต้องการทางธุรกิจของตัวเองก่อน ซึ่งเราได้กำหนดไว้แล้วตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์นั่นเอง
  2. พิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละข้อ แล้วมากำหนด Data Source ที่ต้องการ
  3. กำหนดแนวทาง วิธีการ และเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ได้ข้อมูลเหล่านั้นมา

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มีนาคม 2559 17:02 แก้ไข: 27 มีนาคม 2559 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ