นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1070
ความเห็น: 0

Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 1

กว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การรักษาความสำเร็จที่เกิดขึ้นเอาไว้นั้นมันยากยิ่งกว่า ผมกำลังพูดถึง ความยั่งยืน Sustainable ก็เพราะว่า ส่วนยอดบนสุดของ Spaceship model ของ SEC นั่นก็คือ การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืน พวกเรามองเห็นภาพองค์กรร่วมกันอย่างนั้น และเราก็มีแนวทางขับเคลื่อนเดียวกันตามผังการนำที่ช่วยกันสร้างขึ้น

 

จาก Riding Model ที่กล่าวไว้ตามชื่อบันทึกนี้ ซึ่งผมอ่านเจอในวารสาร Productivity world Vol. 115 (Mar-Apr, 2015) ได้สรุปถึงปัจจัยที่องค์ใช้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนเอาไว้ 3 เรื่องด้วยกัน โดยการพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินงานที่เป็นเลิศ สามารถแข่งขัน เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่นได้ และที่สำคัญต้องรักษาความสำเร็จเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน ต้องประกอบด้วย

1.เป็นองค์กรที่เก่ง Performance Excellence

2.เป็นองค์กรที่ดี Sustainable Development และ

3.เป็นองค์กรที่มีสติ Sufficiency Economy

 

ในบันทึกนี้ขอนำเรื่องแรก "องค์กรที่เก่ง" มาเล่าให้ฟังกันก่อน มาดูกันว่าวิถีแห่งความเป็นเลิศเป็นอย่างไร จริงๆแล้วความเก่ง ไม่เก่ง ขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่งมอบคุณค่าที่ดีอย่างต่อเนื่องไปยังลูกค้าที่รักของเรา ขึ้นกับการพัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งก็คือเรานำ core competencies มาใช้สร้างความได้เปรียบได้เพียงใด รวมถึงขึ้นกับการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงใดซึ่งส่งผลกระทบกับการอยู่รอดของเราบ้าง ซึ่งก็คือ Future management

 

มาถึงตรงนี้ผมขอเฉลยเลยแล้วกันครับ แนวทางที่จะช่วยให้องค์กรเราเก่งขึ้น และเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นที่นิยม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ก็คือ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) นั่นเอง โดยในเกณฑ์จะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 6 กระบวนการ คือ การนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะวัดผลการดำเนินงาน 5 ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแลองค์กร และด้านการเงินและตลาด

 

เหมือนนำหนังม้วนเก่ามาดูซ้ำอีกรอบ แต่ทุกๆรอบได้เรียนรู้เพิ่มอยู่เสมอ อย่างปีนี้ 2559 SEC ส่งบุคลากรระดับหัวหน้าที่ยังไม่เข้าอบรม จากสถาบันเพิ่มฯ มาก่อน เข้าอบรม TQA criteria 2559-2560 อย่างต่อเนื่องอีกปี เพราะเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนใหม่ทุกปี แต่ไม่ว่าจะปรับน้อยหรือมาก SEC มักได้รับคำแนะนำดีๆติดมือกลับมาใช้ปรับปรุงงาน TQA เสมอครับ ท้ายสุดขอฝากไว้ จะกลับมาเล่าอีก 2 เรื่องให้ฟังกันต่อบันทึกหน้าครับผม

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 มกราคม 2559 16:08 แก้ไข: 24 มกราคม 2559 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ