นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1375
ความเห็น: 0

มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยตามแนวทาง ESPReL

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เอกสารจากพี่ดำขำมาฉบับหนึ่ง เย็บมุมกระดาษอย่างดี อ่านด้านหน้าปกได้ความว่า ESPReL Checklists ซึ่งก็คือ แบบสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการนั่นเอง เปิดเอกสารอ่านดูภายในแบบประเมินจะประกอบด้วยหัวข้อคำถามด้านต่างๆ มากมาย สำหรับใช้พิจารณาตรวจสอบดูว่าห้องปฏิบัติการของเรามีสถานภาพอย่างไร

 

จะว่าไปแล้วพอลองค้นหาข้อมูล ESPReL นั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร ก็พบว่า มาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางดังกล่าว มีเป้าหมายที่จะพัฒนาจนเป็นนโยบายระดับชาติ และเสนอแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารจัดการให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้อง การสร้างจิตสำนึกของนักวิจัย นักวิเคราะห์ และนักวิทยาศาสตร์ ให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

ระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL นั้น จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 7 ข้อ ด้วยกันคือ

  1. การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย
  2. ระบบการจัดการสารเคมี
  3. ระบบการจัดการของเสีย
  4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
  5. ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
  6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร

และหัวข้อทั้ง 7 ข้อ นี่ล่ะครับ ซึ่งเป็นหัวข้อในชุดคำถามหลักใน checklist ทั้งหมด โดยข้อคำถามร้อยละ 75 จะเป็นคำถามเชิงวิเคราะห์ และร้อยละ 42 เป็นคำถามเชิงกายภาพและเครื่องมือ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้พิจารณากำหนดงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนา แต่หลายท่านอาจยังสงสัยว่า สัดส่วนรวมกันแล้วมากกว่า 100 และคำตอบก็ตรงกับความคิดในใจของทุกคน ก็คือ ร้อยละ 17 ของคำถามสามารถใช้ชี้บ่งได้ทั้งเชิงพฤติกรรมและกายภาพพร้อมกัน

 

กลับมาที่ checklist กันต่อ หลังจากเราประเมินเสร็จ ข้อมูลของผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการทำ Gap Analysis โดยวิเคราะห์ช่องว่างของโอกาสในการปรับปรุงในแต่ละด้านจากองค์ประกอบความปลอดภัยทั้ง 7 ข้อ แล้วนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม

มาถึงตรงนี้ผลลัพธ์จากการประเมินความปลอดภัยในแต่ละหัวข้อ เราก็จะได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการรายงานผลลัพธ์ของ TQA เพิ่มเติมมากขึ้น และหากทุกหน่วยงาน องค์กรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยนำ ESPReL มาใช้ในการยกระดับห้องปฏิบัติการวิจัยมากขึ้น จึงสามารถนำข้อมูลของแต่ละแห่งมาใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์จากการจัดการความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

สุดท้ายแล้ว จากความเพียรพยายามและมุ่งมั่นทั้งหมดขององค์กรในการสร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ตาม requirement ที่องค์กรกำหนดไว้ ได้แก่ ผลการทดสอบถูกต้อง รายงานผลมีความถูกต้อง การรักษาความลับ และดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน แต่หากเราไม่อาจเลือกปฏิบัติเอาเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือเพียงด้านเดียว เรายังจะต้องดำเนินงานและกิจกรรมทั้งหมดด้วยความปลอดภัย SAFETY FIRST เพราะนั่นคือ การแสดงออกถึงความห่วงใยที่องค์กรมีต่อบุคลากรอย่างแท้จริง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มกราคม 2559 22:37 แก้ไข: 09 มกราคม 2559 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ