นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1452
ความเห็น: 0

Lean สู่การปฏิบัติ

พึ่งผ่านไปสดๆร้อนๆ กับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “LEAN สู่การปฏิบัติ” ในวันจันทร์และอังคารที่ผ่านมา เพียงได้เห็นและได้ฟังหัวข้อ ทำให้เข้าใจทันทีว่าเน้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ ท่านวิทยากรอาจารย์หมอธวัช ชาญชญานนท์ เล่าว่านอกจากจะเน้นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรหน่วยภายใน PSU แล้วยังถือเป็นการวางแนวทางและการปรับการรายงาน SAR ไปสู่การจัดทำรายงานตามแนวทาง TQA แต่รายละเอียด รูปแบบการรายงานจะเปลี่ยนหรือเหมือนเดิมอย่างไรยังไม่ทราบ ต้องรอแจ้งจากทางสำนักประกันคุณภาพ ต่อไป

 

ลีน เรื่องนี้ทั้งผมและหลายๆ ท่านคงเคยได้ยินได้ฟัง หรืออบรมเรียนรู้ทั้งหลักการและทฤษฎีกันมาบ้างแล้ว แต่จะทำอย่างไรให้ลีนนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมา ซึ่งคำตอบเดียวก็คือ ต้องลงมือทำเท่านั้น ทำอย่างต่อเนื่อง จริงๆ แล้วก็เป็นลักษณะเดียวกับ PDCA ครับ หากตัดสินใจลงมือทำลีนแล้ว ต้องทำให้ครบวงจรลีนและปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ปัญหาแรกสำหรับการเริ่มต้นทำลีนนั้น ผมเรียนรู้จากแบบฝึกหัดใบงานที่ท่านวิทยากรให้ไว้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งและสำคัญกว่าความรู้ ทฤษฎี และเครื่องมือลีนต่างๆ ก็คือ “การเข้าใจกระบวนการทำงาน”


กระบวนการทำงาน Work process มีส่วนสำคัญโดยตรงต่อการส่งมอบคุณค่าไปยังลูกค้า ลูกค้าที่รักของเราจะได้ในสิ่งที่ต้องการและคาดหวังหรือไม่ จะโดนใจมากน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับ work process ที่เราสร้างขึ้นมา หากเราคาดหวังให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น และเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเกิดความภักดีแล้ว work process เดิมที่มีนั้น อาจต้องนำกลับมานั่งทบทวนกันใหม่ มองและเข้าใจในภาพเดียวกับที่ลูกค้ามอง เพราะหากเรามองเพียงจากฝั่งผู้ให้บริการเท่านั้น การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก

 

โครงการลีนเพื่อปรับปรุงพัฒนางานของเราจะไม่เกิดขึ้นมาเลย หากเราต้องจอดป้ายเพียงเพราะเราไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของเรา ดังนั้นการกลับมานั่งทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลีน โดยไล่เรียงไปตั้งแต่เราได้รับงานเข้ามาจนกระทั่งเราทำชิ้นงานสำเร็จส่งมอบให้ลูกค้า และนี่คือแบบฝึกหัดแรกที่เราต้องฝึกทำก่อน

 

หลังจากเราได้สร้าง Flowchart แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานของเราแล้ว พร้อมทั้งระบุระยะเวลาและระยะทางในการทำกิจกรรมนั้นอย่างละเอียด เท่าที่จะทำได้ ขั้นตอนต่อไปให้ระบุประเภทของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม พิจารณาว่ากิจกรรมใดจัดเป็นประเภท 1)เพิ่มคุณค่า (Value Added Activities: VAA) 2)ไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value Added Activities: NVAA) 3)ไม่เพิ่มคุณค่าแต่จำเป็น


ขั้นตอนต่อไปให้นำกิจกรรมซึ่งระบุไว้เป็น NVAA มาใช้พิจารณาค้นหาสาเหตุของความสูญเปล่าด้วย DOWNTIME ก่อนจะรวบรวมกิจกรรมและประเภท DOWNTIME ทั้งหมดที่ได้มาใช้ในการระดมสมองค้นหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ควบรวมและขจัดกิจกรรมสูญเปล่าเหล่านั้นออกไปด้วย Lean Tool จากนั้นจึงทดลองทำงานตามกระบวนการใหม่ที่ปรับแต่งไว้ เก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกระบวนการทำงานแบบเดิม เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ปรับปรุงพัฒนา หมุนวงล้อ Lean ไปเรื่อยๆ เช่นนี้

 

ผลจากการทำแบบฝึกหัดพบว่า การเขียนกระบวนการทำงานของเราออกมา ยากเหมือนกัน ทั้งๆที่ทำอยู่เป็นประจำ ซึ่งดูเหมือนการทำงานประจำวันของเราจะเป็นแบบอัตโนมัติ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รู้ทันทีว่าต้องทำอะไรต่อหลังจากได้รับงานเข้ามา ตาม procedure เป๊ะ จนเคยชินแล้วรู้สึกว่างานที่เสร็จนั้นอิ่มตัว ดีแล้วตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้น ซึ่งแท้จริงแล้วยังสามารถปรับปรุงให้ดีกว่านั้นได้ เพราะนั่นเรามองจากมุมของเราเท่านั้น ดังนั้น Lean สู่การปฏิบัติ หรือ Lean จะเกิดขึ้นได้ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองครับ ขอให้สนุกกับ Lean และทำงานอย่างมีความสุขครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ธันวาคม 2558 11:18 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2558 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 LUX, และ 14 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.185.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ