นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 769
ความเห็น: 0

Plan ไม่นิ่ง ต้อง Action ด้วย

หลังจากเสร็จการจัดทำแผนกลยุทธ์ไปแล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กลยุทธ์ไหนมีตัวชี้วัดอะไรกันบ้างนั้น คงพอทำให้ทราบถึงทิศทางที่ SEC ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นและเตรียมพร้อมก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความมุ่งมั่นยิ่งกว่าเดิม และกิจกรรมที่ยังค้างและต้องทำต่อกันในเดือนกันยายนนี้ คือ การกำหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งทุกฝ่าย ทุกทีม ต่างจัดเตรียมไว้พร้อมแล้ว รอนำเสนอที่ประชุมทีมบริหารต่อไป โดยในปีนี้ 2559 คาดว่า SEC สามารถเริ่มปฏิบัติงานตามแผนได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา และทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้น

 

Training Needs เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนนี้เช่นกัน SEC กำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องระบุหัวข้อเรื่องที่ตนเองต้องการฝึกอบรมทั้งสิ้น 3 เรื่อง แบ่งเป็น 1.เรื่องระบบประกันคุณภาพ 2.เรื่องที่องค์กรสนใจ และ 3.เรื่องที่ตนเองสนใจ โดยแต่ละเรื่องสามารถค้นหาคอร์สอบรมที่เปิดรับสมัครโดยหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็นเรื่องที่องค์กรปัจจุบันให้ความสนใจ ศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน ซึ่งการนำ BCM มาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น จำเป็นต้องทราบและเข้าใจกรอบงานสำคัญ องค์กรต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง ต้องจัดต้องสร้างกิจกรรมอะไรขึ้นมาบ้าง บันทึกมีนำมาฝากกัน และนำไปใช้เป็แนวทางกำหนดแผนปฏิบัติการ BCM ในปีหน้าด้วย โดยกรอบงานสำคัญประกอบด้วย

Anticipation: เป็นกิจกรรมเพื่อค้นหา driving force ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม กฎหมายและการเมือง (STEEP) มาสร้างเป็นภาพจำลองในอนาคต

Assessment: เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้องค์กรตระหนักถึงอันตราย และภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้องค์กรมีการทบทวน ประเมินและวางแผนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

 

Prevention: เป็นกิจกรรมลดความเสี่ยงตามที่ได้ประเมินไว้

Preparation: เป็นกิจกรรมการเตรียมการเพื่อปกป้องจากภัยคุกคาม ประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผน การฝึกอบรม และฝึกซ้อม

 

Response: เป็นกิจกรรมตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้น โดยจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Recovery: เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถกลับมาดำเนินการได้หลังจากที่หยุดชะงักไป

 

กิจกรรมทั้งหมด องค์กรต้องนำมาดำเนินการผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ และถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนทราบ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานในปีงบประมาณใหม่ที่จะถึงนี้ต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กันยายน 2558 22:14 แก้ไข: 18 กันยายน 2558 22:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ