นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1125
ความเห็น: 0

SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างดี หลาย ๆ ไอเดียเกิดขึ้นระหว่างการแลกเปลี่ยนพูดคุยผ่านมุมมองที่แตกต่างกัน โดยมีท่าน ผอ. คนธรรมดา คอยกลั่นกรองและตกผลึกหลาย ๆ ความคิดให้กลายเป็นกลยุทธ์และแนวปฏิบัติ และปรับแต่งร้อยเรียงให้เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อมุ่งสู่ Vision

AAR

การทำกลยุทธ์ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้งทีมบริหารและผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงและส่วนงานอื่น ซึ่งคนที่ดีใจที่สุดก็คงเป็นน้องเยลลี่อัดเม็ด น้องเข้ามาดูแลด้านแผนและนโยบายรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก ได้ข้อมูลและการบ้านใส่กระเป๋ากลับไปเยอะเลย แต่การทำกลยุทธ์ครั้งนี้ยังมีน้อง ๆ รุ่นใหม่อีกหลายคนร่วมเรียนรู้ด้วย ได้แก่ น้องยักษ์สวย น้องมินเนี่ยน น้องโดเรม่อน น้องNobita น้องนาฬิกาและนี่ล่ะครับเป็นบรรยายกาศที่อยากเห็น ตรงใจผมล่ะ

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มีการจัดทำตามกระบวนการที่กำหนดไว้ตามรายงาน TQA ของ SEC ซึ่งค่อย ๆ เริ่มไปทีละ step ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อดูทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต มาทบทวน Vision และ Core Value ทำ SWOT Analysis เพื่อทบทวนและค้นหา Core Competency (CC) เพิ่มเติม ซึ่งมีมติยอมรับ Vision, Value และ CC (มี 3 ข้อ) เช่นเดิม จากนั้นมานั่งดูข้อมูลจาก TOW matrix และ SWOT Analysis เพื่อกำหนด Strategic Challenges (SC), Strategic Advantages (SA) และ Strategic Opportunity (SOPP) และมาถึงส่วนสำคัญต้องช่วยระดมสมองกันก็คือ การกำหนด Strategic Objectives พร้อมด้วย KPI, Goal และ Action Plan อย่างเหมาะสม พอมาถึง step นี้นึกขึ้นแล้วก็ฮาดี เพราะเป็นการรับเป้าของแต่ละฝ่าย/ทีม จะรับเป้าไปมากหรือน้อยต่อรองกันได้ ท่าน ผอ. ไม่บอกผ่านเยอะ..

 

การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ของ SEC กำหนดให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีข้อมูลจำนวนมากที่เราต้องวิเคราะห์และจัดเตรียมขึ้น เช่น วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังจาก Stakeholder ความเสี่ยงขององค์กร เป็นต้น รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ฝ่าย/ทีม เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับใช้ระดมสมองคิดหา KPIs และ Action plan ที่เหมาะสม และคงเป็นการบ้านที่ต้องกลับมาทำต่อให้เสร็จ

 

สำหรับการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน TQA ทั้งหมดของปี 2558 จะครบปีงบประมาณในกันยายนนี้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการรวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนและล่าช้า การจัดเก็บรวบรวมเกิดขึ้นในเวลาจำกัดและกระชั้นชิดกับการจัดทำรายงานผลลัพธ์ TQA ดังนั้นตัวชี้วัด TQA ส่วนเพิ่มเติมจากแผนกลยุทธ์ทั้งหมดจะถูกระบุให้ผู้รับผิดชอบติดตามและรวบรวมได้ทราบกันตั้งแต่เริ่มการจัดทำกลยุทธ์ใหม่ต้นปี ส่วนตัวชี้วัดใหม่/แทนที่ อาจเกิดขึ้นมาระหว่างปี คาดว่าจะน้อยลง และรวบรวมเพิ่มเติมได้เร็วยิ่งขึ้น      

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 สิงหาคม 2558 12:39 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2558 12:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ