นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 870
ความเห็น: 0

บิลค่าไฟใหม่ กับการประหยัดไฟฟ้า

พลังงาน เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงองค์กร หน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

เรามักได้ยินอยู่บ่อย ๆ ในระยะนี้ว่า บริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ สนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานในหลากหลายรูปแบบ และบ้างก็กำหนดเป็นกลยุทธ์และความท้าทายสำคัญขององค์กรที่มีต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่หมดไปกับพลังงานไฟฟ้า แม้ว่า SEC จะไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่ และต้นทุนส่วนใหญ่ไม่ใช่ค่าไฟฟ้าก็ตาม แต่ค่าไฟเดือนหนึ่งหลายหมื่นเช่นกัน SEC นำนโยบายการประหยัดพลังงานจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมาที่ดี

SEC ผลักดันแนวทางการปฏิบัติเรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น เสนอแนะวิธี หรือมาตรการช่วยลดการใช้พลังงานลง การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือและกระบวนการ ผ่านกิจกรรม Kaizen day และ one person one innovative idea

แม้ว่าเป้าหมายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นการปรับปรุงพัฒนางาน แต่ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมทำให้เราได้แนวทาง วิธี เครื่องมือที่ประหยัดพลังงาน มาใช้ในองค์กร ซึ่งมีโครงการหนึ่งจากกิจกรรม Kaizen ครั้งที่ผ่านมา ผมชอบ กะว่าจะลองนำไปทำที่บ้านด้วย ซึ่งมีประโยชน์และประหยัดพลังงานได้จริง ทำด้วยตนเองได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน ก็คือ โครงการประหยัดไฟ Episode I โดยคุณสัตยาและคุณยุทธชัย นอกจากไอเดียจากบุคลากรแล้ว ทางทีมบริหารยังสนับสนุนการจัดทำระบบเปิดปิดหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนรวม รวมถึงยังให้บริการผลิตและติดตั้งชุดระบบหลอดไฟอัตโนมัติดังกล่าวแก่ผู้สนใจทั่วไปในราคาประหยัดอีกด้วย

โครงการประหยัดไฟดังกล่าว นำเสนอผลลัพธ์อันเกิดจากการเปลี่ยน บัลลาสแกนเหล็ก มาเป็น บัลลาสอิเลคทรอนิกส์ ของหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ โดยสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ 15-30% จริง ๆ

ระหว่างการนำเสนอมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการนำหลอด LED มาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ซึ่งประหยัดพลังงานกว่า แต่ราคาสูงกว่า เจ้าของผลงานเล่าว่า หากนำต้นทุนค่าแรงการเปลี่ยนและติดตั้งบัลลาสอิเลคทรอนิกส์ใหม่มาพิจารณาด้วยแล้ว อาจทำให้หลายคนเริ่มเอนเอียงไปทางหลอด LED มากกว่า เพราะดูจะง่ายกว่าเยอะ ไม่ต้องอาศัยทักษะความรู้ทางไฟฟ้ามากนัก ก็สามารถทำเองได้ ได้ฟังอย่างนี้ผมก็เริ่มคล้อยตามด้วยเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีใด ลองนำกลับไปทำดูนะครับ ลดค่าไฟได้จริงหรือเปล่า โดยดูผลจากการลดลงของจำนวนยูนิตไฟฟ้าที่ใช้แต่ละเดือน ดูได้จากบิลค่าไฟรุ่นใหม่นะครับ ผมสังเกตเห็นบิลหน้าตาใหม่นี้มาสัก 2 เดือนแล้ว โชว์จำนวนยูนิตย้อนหลังให้ดูอีกด้วย

 

เรื่องการประหยัดพลังงาน SEC ได้ติดตามและวัดผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดตัวชี้วัด จำนวนยูนิตไฟฟ้าต่อรายรับ ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า SEC มีรายรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่จำนวนยูนิตไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ครับ…และไม่ว่าเราจะเลือกวิธีใด แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่า ต้องลงมือทำด้วย อย่าให้เป็นเพียงความคิดเท่านั้น

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 14:26 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ