นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1279
ความเห็น: 1

โอกาส บ้างก็ชัด บ้างก็เบลอ

หลายวันมานี้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ปี 2557 ที่ผ่านมา ถูกรวบรวมมาจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ตามรายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 ของรายงาน TQA พบว่า ผลลัพธ์หลายเรื่องอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังมีบางด้านที่ผลลัพธ์น้อยกว่า ไม่เป็นไปอย่างที่หวังไว้ โดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านลูกค้า ซึ่งถือเป็นด้านที่สำคัญ มีผลต่อความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร หากผลลัพธ์ด้านลูกค้าไม่ดี นั่นหมายถึง ผลลัพธ์ด้านการเงิน รายรับที่ได้ย่อมลดน้อยลงตามไปด้วย แต่อย่าพึ่งตกใจครับ เพราะผลลัพธ์ด้านการเงิน รายรับของศูนย์เครื่องมือฯ มีร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้เติบโตสูงกว่าปีที่ผ่านมา รายรับรวมเป็นไปตามเป้าหมาย

 

ลูกค้า ศูนย์เครื่องมือฯ แบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการ ได้แก่ ลูกค้าภายใน ม.อ. และหน่วยราชการต่าง ๆ และกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้าเอกชนและประชาชนทั่วไป จากผลลัพธ์ด้านลูกค้าที่ผมเล่าว่าได้ผลลัพธ์ลดลงนั่น เป็นกลุ่มวิชาการเท่านั้น โดยมีจำนวนลูกค้าและรายได้จากกลุ่มดังกล่าวลดลงจากปี 2556 ซึ่งก่อนหน้านี้มีระดับที่ดีมาตลอด แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ขณะที่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจเห็นการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดชัดเจนมาก จากผลลัพธ์ดังกล่าวส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมาก แสดงให้เห็นแนวโน้มและทิศทางการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้บริหารจะคัดค้านการเดินหน้าทำการตลาดลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มยิ่งขึ้น จนทำให้รายได้ที่ลดลงจากลูกค้ากลุ่มวิชาการ ถูกชดเชยด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจนั่นเอง

 

นั่นก็คือ โอกาส ที่ศูนย์เครื่องมือฯ มองเห็น ขึ้นอยู่กับเราจะมองเห็นได้เร็ว ลงมือคว้าโอกาสนั้นแล้วทำให้สำเร็จได้เร็วกว่าคู่แข่งเท่าไร คำตอบของความสำเร็จอาจขึ้นกับความเฉียบขาดและการคาดการณ์ที่แม่นยำของผู้บริหาร แต่ส่วนสำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ ความร่วมมือ ความสามัคคีของบุคลากร ในการทำให้โอกาสนั่นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้จริง โอกาสเชิงกลยุทธ์ ที่จะเกิดขึ้นและถูกระดมสมองออกมาในช่วงการทำแผนเชิงกลยุทธ์ตอนปลายเดือนกรกฎาคมนี้นั้น จึงเป็นขั้นตอนสำคัญของการกำหนดรูปแบบและทิศทางการทำงานของ SEC ในอนาคต… อนาคตแบบไหนกันครับ ที่เราอยากเห็น


เรื่องของอนาคต…ก็เพราะเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน เป็นเรื่องซับซ้อน ไม่ชัดเจน มันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันค้นหาเส้นทางเดินใหม่ที่แหวกแนวต่างไปจากเดิมให้แก่องค์กร ซึ่ง เป้าหมาย ของการมองอนาคต ก็คือ การมองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจให้ออก แล้วจึงวางแผนเพื่อระบุและจัดอันดับความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ แล้วหาวิธีการตอบรับด้วยการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม…ยากแฮะ..แต่ยังมีความหวังอยู่ รอติดตามผลการสัมมนาแผนกลยุทธ์เร็ว ๆ นี้

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 July 2015 00:04 Modified: 05 July 2015 00:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 pompom, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับ

ฝันแล้วเดินไปให้ถึง..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ