นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 854
ความเห็น: 0

ต้นทุน พืชชนิดเดียวในโลกที่เจ้าของปลูกแล้วอยากให้โตช้าที่สุด

Cost control เป็นหัวข้อสำคัญข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในเกณฑ์ TQA หมวด 6 ข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ข้อ ก. ระบุไว้ว่า องค์กรมีวิธีการควบคุมต้นทุนในการให้บริการอย่างไร โดย ต้นทุน ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการออกแบบกระบวนการทำงาน (work process) ที่ต้องนำมาพิจารณาและตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์หรือผลตอบแทนที่พึงได้กลับมา ซึ่งต้นทุนต่าง ๆ ของการผลิตสินค้า หรือบริการ อย่างการเปิดให้บริการทดสอบตัวอย่าง เช่น ต้นทุนของวัสดุ เครื่องมือ บุคลากร เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีมูลค่าทั้งสิ้น ดังนั้น ต้นทุน ก็คือ เงินที่เราลงทุนไปนั่นเอง และแน่นอนว่า กำไร หรือผลตอบแทน ที่ได้จากการลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดเป็นเป้าหมายไว้ชัดเจน

 

การลดต้นทุน จึงกลายเป็นความท้าทายสำคัญขององค์กรในปัจจุบัน ที่ต้องแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา วิธีการลดต้นทุน นั้นทำได้หลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การออกแบบกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำถึงความสำคัญของรอบเวลา และผลิตภาพ การลดต้นทุนโดยการป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการทำงานซ้ำ ซึ่งปัจจุบันศูนย์เครื่องมือได้ส่งเสริมและสนันสนุนให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และลดต้นทุนการให้บริการ ด้วยกิจกรรม Kaizen day และ One Person One Innovative Idea

 

ทุก ๆ ความคิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากกิจกรรม มีส่วนช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ บางอย่างสามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้ แต่บางอย่างช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาพลักษณ์ขององค์กรซึ่งอาจคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ และเช่นเดียวกันนี้ การคิดหาวิธีการลดต้นจำเป็นต้องมองเห็นมูลค่าในรูปของตัวเงินที่เกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติงานที่เราใช้ในการให้บริการ

เพราะหากเราไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจความสูญเสียหรือของเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการว่ามีมูลค่า และเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง จึงอาจมองข้ามไปและไม่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ต้นทุนจึงเกิดขึ้นและแอบแฝงตัวอยู่เงียบ ๆ โตขึ้นเรื่อย ๆ

 

ผมอ่านเจอบทความหนึ่ง Return on Investment: ROI โดย ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน และคณะ ได้เขียนอธิบายการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นมูลค่าทางการเงิน ซึ่งผมกำลังสนใจอยู่พอดี เพราะจากข้อมูลผลการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ SEC มีอยู่นั้น หากสามารถแปลงให้เป็นมูลค่าได้จะช่วยให้การรายงานในหมวดที่ 6 และ 7.5 ชัดเจนและมีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งวิธีการแปลงข้อมูลเป็นมูลค่าสามารถทำได้หลายวิธี แต่บันทึกนี้นำมาเล่ากันด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนครับโดย

 

Converting output data to contribution: วิธีนี้เป็นการแปลงผลลัพธ์ โดยคำนวณเป็นมูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้นจากกระบวนการใหม่/หลังปรับปรุง เช่น Employee Time เป็นการเก็บข้อมูลการลดลงของเวลาที่พนักงานใช้ในการทำงาน วิธีการนี้ SEC ได้นำมาใช้จริง โดยข้อมูลดังกล่าว SEC ได้เริ่มเก็บมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าจำนวนเวลาทำงานนอกเวลา (OT) มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเวลาที่ลดลงแสดงถึงกระบวนการทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้นทุนของค่าแรงต่อชั่วโมงจึงลดลงไปด้วย

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 June 2015 22:47 Modified: 14 June 2015 22:47 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LUX, Ico24 pompom, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ