นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 864
ความเห็น: 0

ปรอทวัดความสุขปีแพะ

ปรอท ไม่เพียงใช้วัดเฉพาะอุณหภูมิเท่านั้น แต่ปรอทที่พูดถึงวันนี้เป็นปรอทวัดความสุข หรือ Happinometer ครับ ซึ่งตอนนี้ พี่ ๆ คณะกรรมการบริหารโครงการ นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) PSU กำลังเชิญชวนให้บุคลากร PSU ร่วมกันประเมินแบบสอบถามออนไลน์ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/SignIn.php เพื่อวัดความสุขรายบุคคลด้วยเครื่องมือ Happinometer ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2558 นี้

 

PSU และ SEC ได้ดำเนินการวัดความสุขด้วย Happinometer ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ปัจจุบัน SEC มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น หลายคนสงสัยการวัด Happinometer เป็นอย่างไร รู้เพียงว่าเป็นการวัดความสุขของตนเองอะไรทำนองนี้ ดังนั้นผมจึงถือโอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยเลย… Happinometer เป็น "เครื่องมือสำรวจตนเองของพนักงานในองค์กร เพื่อระบุสถานภาพปัจจุบัน และสิ่งที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ของพนักงานที่อยู่ในองค์กร โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วยการวัดความสุขทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่

สุขภาพดี (Happy Body) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) ครอบครัวดี (Happy Family) สังคมดี (Happy Society) ใฝ่รู้ดี (Happy Brain) สุขภาพเงินดี (Happy Money) และ การงานดี (Happy Work Life)

 

ในแต่ละด้านจะมีคำถามให้เราตอบ ซึ่งหลังจากประเมินเสร็จเราก็จะทราบผลการประเมินความสุขแต่ละด้านของเรา Unhappy, Happy และ Very happy ก็ว่ากันไป และผมก็ได้ประเมินเสร็จไปแล้ว มีครบทุก happy เลย แต่สรุปรวมแล้วยังคง very happy อยู่ครับ…ข้อมูลทั้งหมดของแต่ละบุคคลจะถูกรวบรวม นำไปรายงานค่าเฉลี่ยในระดับหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัย โดยความสำคัญของข้อมูลความสุขที่ประเมินได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่ระดับคะแนนเท่านั้น แต่จุดประสงค์สำคัญอยู่ที่ ต้องการค้นหาความสุขของบุคลากรในด้านที่มีระดับคะแนนต่ำ เพื่อนำข้อมูลมาใช้กำหนดกลยุทธ์ และแนวทางการส่งเสริมความสุขด้านนั้นให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป

 

ตามแนวคิดการบริหารองค์กรยุคใหม่ที่มุ่งสร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับด้านทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เชื่อว่า องค์กรที่มีพนักงานทำงานอย่างมีความสุข จะช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ให้กับองค์กรเพิ่มสูงขึ้นด้วย SEC บริหารงานองค์กรตามแนวทาง TQA ให้ความสำคัญต่อการมุ่งเน้นบุคลากร ดำเนินการค้นหาและทบทวนปัจจัยความผูกพันของบุคลากรเป็นประจำทุกปี ด้วยการประเมิน Engagement ปีละ 2 ครั้งและเพิ่มการประเมิน Happinometer และ EMO-meter เข้ามาเพื่อรวบรวมข้อมูลความสุขของบุคลากรให้รอบด้าน ใช้ผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสะท้อนผลปรับปรุงกระบวนการสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง

 

เสริมอีกนิดหนึ่งครับ สำหรับสมาชิกใหม่ของ SEC ความหมายของการประเมิน ความผูกพันบุคลากร (Workforce engagement) และ EMO-meter ดังนี้ ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง “ระดับความมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านความรู้สึกและสติปัญญาเพื่อทำให้งาน วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรบรรลุผล และส่วน Emo-meter เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินระดับความสุขภายในองค์กรของระดับตัวบุคคล เช่นเดียวกับ Happinometer แต่จะประเมินเน้น 3 ด้าน คือ ความอยู่ดีมีสุข (Well-Being) ของบุคลากรในองค์การ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์การ (Belonging) และการทำงานให้กับองค์การอย่างเต็มที่ (Doing the Best)

 

สำหรับปีนี้ ผลการประเมินทั้ง 3 รายการ จะเป็นอย่างไร รอการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินทั้งหมด ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน องค์กร และประเทศ เพื่อรายงานเปรียบเทียบผลลัพธ์กับปีที่ผ่านมากันต่อไป ซึ่งผลการประเมิน Happinometer ที่ผ่านมา SEC มีระดับความสุข ใกล้เคียงกับ PSU แต่ยังสูงกว่าระดับประเทศครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มิถุนายน 2558 12:34 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2558 12:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 ดำขำ, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ