นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1195
ความเห็น: 1

Results เขียนให้ดี ก็มีเฮ

สำหรับผม นักวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง results ที่ได้จากการวิเคราะห์จะนำมาจัดทำเป็น report ส่งให้กับลูกค้าต่อไป แต่สำหรับ results หัวข้อในวันนี้นั้นไม่ใช่ผลลัพธ์อย่างที่กล่าวมา แต่เป็นผลลัพธ์ที่เขียนไว้ในรายงาน TQA หรือรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ เพื่อใช้เป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา คล้ายกับรายงานประจำปี ซึ่งข้อนี้สำคัญมาก เพราะใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานตนเองเทียบกับเป้าหมาย และกำหนดแผนงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป และอีกข้อหนึ่งสำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ เพื่อส่งรายงานเข้าประกวดขอรับรางวัล TQA แม้ว่าตัวรางวัลจะเป็นสิ่งการันตีความเป็นเลิศขององค์กร แต่หากไม่สำเร็จตามเป้าหมาย อย่างน้อยเราก็ทราบว่าองค์กรยังอ่อนแอด้านใด ต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรต่อไป

Results ตามรายงาน TQA นั้น แบ่งออกได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
  2. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
  3. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
  4. ด้านการนำองค์กรและการกำกัดดูแลองค์กร
  5. ด้านการเงินและตลาด

ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการเป็นผลลัพธ์ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุดของทั้ง 5 ด้าน โดยเฉพาะผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ยังมีตัวชี้วัดจำนวนน้อยและค้นหาตัวชี้วัดอื่นที่สอดคล้องเหมาะสมเข้ามาเพิ่มเติม ความท้าทายของหมวดผลลัพธ์ก็คือ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าข้อมูลตัวชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรเอง แต่สิ่งสำคัญและเป็นงานค่อนข้างยากทีเดียว คือ  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเหล่านั้นมักเป็นข้อมูลลับ ไม่เปิดเผยและองค์กรที่เปิดเผยมีบริบทต่างกันกับศูนย์เครื่องมือฯ ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ได้จึงมีน้อย ไม่ครอบคลุมตัววัดที่กำหนดไว้

 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นองค์ประกอบสำคัญและมีผลต่อระดับคะแนนในหมวดผลลัพธ์ ศูนย์เครื่องมือฯ ตั้งความหวังไว้ว่าจะเพิ่มคะแนนในหมวดผลลัพธ์มาช่วยเพิ่มระดับคะแนนรวมทั้งหมดให้เข้าใกล้การหยิบรางวัลให้ดีที่สุด  แต่การมุ่งมั่นค้นหาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมอาจยังไม่เพียงพอ เพราะการเขียนผลลัพธ์ให้มีระดับคะแนนที่ดีขึ้นนั้นยังมีข้ออื่นที่ช่วยเสริมกันได้ ผมจึงกลับมาทบทวนและนำมาเขียนเก็บไว้กันลืม โดยมีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

การแสดงผลลัพธ์ให้ครบถ้วน: โดยผลลัพธ์ที่ถือว่าต้องเน้นเป็นพิเศษ ไม่ครบไม่ได้ก็คือ ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง และระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่โครงร่างองค์กร หมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ในหมวด 4, 5 และ 1

 

เพื่อให้การนำเสนอผลลัพธ์มีประสิทธิภาพเราต้องนำเสนอสิ่งเหล่านี้ คือ

-ระดับของผลการดำเนินการ

-แนวโน้มของผลลัพธ์และอัตราการเปลี่ยนแปลง

-เปรียบเทียบผลลัพธ์กับองค์กรอื่นที่เหมาะสม

             

             แสดงแนวโน้มของผลลัพธ์ตามระยะเวลาจริงที่เก็บข้อมูล โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาน้อยที่สุดของข้อมูล และควรแสดงข้อมูลล่าสุดถึงแม้จะเห็นแนวโน้มหรือข้อมูลเปรียบเทียบที่ชัดเจน

            นำเสนออย่างกระชับ เข้าใจง่าย โดยหากต้องการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ควรปรับข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกัน

 

            ควรนำเสนอผลลัพธ์คู่กับคำอธิบายผลลัพธ์ เพื่ออธิบายแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบ

            แสดงผลลัพธ์แต่ละกลุ่มให้ชัดเจน ไม่ควรแสดงค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพียงอย่างเดียว ควรแสดงผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่มด้วย

 

      มีรายละเอียดเยอะไม่น้อยเหมือนกันนะครับ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวศูนย์เครื่องมือฯ มาเป็นตาสับปะรดด้วยกัน ผลลัพธ์ของเรายังขาดตกอะไร ช่วยแนะนำกัน พี่…ยังขาดอันนี้ น้อง…อันนี้ไม่ใช่นะ หรือเข้ามาร่วมสนุกกันได้ทุกวันศุกร์นะครับ เพราะ results เขียนให้ดี ก็มีเฮนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 พฤษภาคม 2558 22:29 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2558 22:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 LUX, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบชื่อบันทึกค่ะ ตั้งชื่อเก๋แบบนี้น่าจะเขียนได้ดังใจแน่ๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ