นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

Page Visits: 1024
comment: 0

BCM เริ่มต้นอย่างไร (5)

สวัดดีทุกท่านในวันอาทิตย์ที่แสนร้อนอบอ้าวอีกวันหนึ่ง แม้ว่าเดือนเมษาอันร้อนระอุจะพึ่งพาพ้นไปก็ตาม ความร้อนก็ยังคงมีต่อเนื่องมาถึงพฤษภา แถมมีลมกระโชกแรง ฝนตกกระหน่ำบ้างพื้นที่ซะด้วย ในหาดใหญ่บางที่ได้รับผลกระทบ ลมพัดแรงจนแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พังเสียหายลงมาแล้ว ความร้อนอาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียเร็วกว่าปกติ จึงควรรักษาสุขภาพ ดื่มน้ำมาก ๆ และออกกำลังกายบ้าง ไม่ว่าจะซักผ้า ถูบ้าน กวาดบ้าน ตัดหญ้า แล้วแต่ order จากหน่วยเหนือจะ Line มา แล้วมาลุยงานกันต่อในวันต่อไปครับ

 

จากบันทึกที่ผ่านมาพูดถึงการทำ BCM ใน Phase 4: Developing and Implementing BCM Response ค้างเอาไว้ โดยหลังจากการจัดทำแผนงานเพื่อตอบสนองต่ออุบัติภัยที่เกิดขึ้น ก็คือ แผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan: IMP) ไปแล้ว ยังเหลือแผนอีกส่วนหนึ่งที่ต้องจัดทำขึ้นควบคู่กัน คือ แผนฟื้นฟูธุรกิจ (Business Recovery Plan: BRP) โดยอุบัติภัยที่องค์กรเลือกไว้สำหรับใช้จัดทำแผน IMP คือ อัคคีภัยและอุทกภัย ดังนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาทำแผน BRP กัน

 

BRP เป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับมือและการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินของอุบัติภัยที่กำหนดขึ้น โดย BRP จะ ครอบคลุมกระบวนการทำงานหลักทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ การรับ Order, การทดสอบ, การจัดซื้อ และการส่งมอบผลและชำระเงิน แต่ละกิจกรรมจะมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ 4 ด้าน คือ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านระบบ IT และสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมี

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทั้ง 4 ด้าน จะนำแนวทางตามกลยุทธ์ BCM ที่กำหนดไว้ใน Phase 3 มาใช้กำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักและรองในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน และต้องสื่อสารแผนดังกล่าวไปยังผู้รับผิดชอบทุกคน ก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

 

เห็นแผนเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างนี้ หลายคนอาจสงสัยว่าแผนเหล่านี้ถูกนำมาใช้ทั้งหมดเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาหรือไม่ ให้พิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉินส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างนั่นเอง ให้อนุมัติใช้ตามผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และทั้งนี้แผน BRP จะต้องถูกนำมาปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ตามระยะเวลานานที่สุดที่ยอมให้การดำเนินงานหยุดชะงัก (Maximum Tolerable Period of Disruption: MTPD) และระยะเวลาฟื้นสภาพเป้าหมาย (Recovery Time Objective: RTO)

 

ดังนั้น จะเห็นว่าเอกสารทั้งหมดมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติค่อนข้างเยอะทีเดียว หนทางเดียวที่จะทำให้แผนที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผลตามที่องค์กรต้องการ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรต้องจัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนทั้งหมดขึ้นมา ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างติดตามต่อใน BCM Phase 5 นะครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2558 15:40 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2558 15:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 pompom, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.117.38
Message:  
Load Editor
   
Cancel or