นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 725
ความเห็น: 0

BCM เริ่มต้นอย่างไร (3)

ก่อนจะนำการทำ BCM มาเล่ากันต่อนั้น เราอยากจะเล่าว่า ณ วันนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เวอร์ชั่นแรกเสร็จไปแล้ว และได้จัดกิจกรรม BCM Kick-Off Meeting ไปเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน ให้แก่บุคลากรได้ร่วมกันรับทราบ เสนอแนะ และนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยในวันนั้นท่านผอ.คนธรรมดา ก็ได้ประกาศใช้แผน BCP ขึ้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งในลำดับต่อไปนั้น เราต้องสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการใช้ BCM ในการบริหารจัดการอีกด้านหนึ่ง

 

ต่อเนื่องจากบันทึกที่ผ่านมานั้น ขั้นตอนการเริ่มทำ BCM ก็ผ่านไปแล้วถึง 2 Phase ด้วยกัน คือ  1. BCM Program Management และ 2. Understanding of Organization ซึ่งตอนนี้เราก็มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการลุยกันต่อใน Phase 3: BCM Strategy ในเฟสนี้จะนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจและการประเมินความเสี่ยงมาใช้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของแต่ละกระบวนการ หรือกิจกรรม และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการอุบัติภัยและแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

สำหรับขั้นตอนการจัดทำกลยุทธ์นั้นถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ ต้องอาศัยพลังจากการระดมสมองของบุคลากรทุกคนเพื่อร่วมกันคิดหากลยุทธ์ขึ้นมารับมือกับภัยคุกคามที่กำหนดไว้ให้ครอบคลุมกลุ่มทรัพยากรสำคัญ ซึ่งจุดเด่นของขั้นตอนนี้อยู่ที่ การเปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ค้นหากลยุทธ์ มาตรการขึ้นมา อาศัยจากประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันของบุคลากร เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมครอบคลุมรอบด้าน

โดยหลักการสำคัญในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ ควรกำหนดให้สอดคล้องกับระยะเวลานานที่สุดที่ยอมให้การดำเนินงานหยุดชะงัก (MTPD) และระยะเวลาฟื้นสภาพเป้าหมาย  (RTO) ของแต่ละกระบวนการ

 

แม้ว่าเวอร์ชั่นแรกกลยุทธ์จะได้มาจากบุคลากรน้อยอยู่ก็ตาม แต่ในเวอร์ชั่นต่อไปหลังจากการฝึกซ้อมแผน BCP ไปแล้ว ยังสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้น หลังจากเราได้กลยุทธ์มาแล้ว จะกลับมานั่งทบทวนดูความเหมาะสมของกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ อาคาร, บุคลากร, ระบบ IT และเครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมี เพราะบางทีพบว่า กลยุทธ์ดีแต่ไม่สอดคล้องกับ MTPD และ RTO ที่กำหนดไว้ องค์กรก็ไม่สามารถฟื้นฟูบริการให้กลับมาได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

ถัดจากการกำหนดกลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติงานของกลยุทธ์นั้นแล้ว จะต้องกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบ งบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพราะหากถึงเวลาต้องงัดเอากลยุทธ์ออกมาใช้ แต่ทรัพยากรที่จำเป็นไม่ครบ ถึงตอนนั้นจะเร่งมือจัดหาก็เสี่ยงกับการพลาดเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้เรื่องสถานที่สำหรับใช้จัดเก็บอุปกรณ์ซึ่งเป็นทรัพยากรจำเป็นที่กำหนดไว้ ต้องกำหนดและจัดหาให้เพียงพอ ซึ่งปัญหานี้ยังคงเป็นโจทย์ต่อเนื่องไปสำหรับองค์กรที่มีพื้นที่จำกัดเหมือนกับ SEC ต้องบริหารจัดการกันต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 เมษายน 2558 11:37 แก้ไข: 26 เมษายน 2558 11:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 pompom, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ