นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 776
ความเห็น: 0

BCM เริ่มต้นกันอย่างไร

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) นับว่าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญสำหรับศูนย์เครื่องมือฯ ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นมาจากปีก่อน และจะนำสิ่งใหม่นี้เขียนลงในรายงาน TQA เล่มใหม่เอาไว้ด้วย เพื่อแสดงให้เห็นการเรียนรู้และนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นต่อเนื่องขององค์กร …ถึงตอนนี้แล้ว ก็เกือบ 4 เดือน แล้วนะครับ ตั้งแต่ SEC เริ่มลุย BCM กันมา ตอนนี้ก็คืบหน้าไปกว่า 50% แล้ว เมื่อลองกลับมานั่งทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา ก็พบปัญหาและอุปสรรคหลายเรื่องเช่นกัน แต่ก็โชคดี SEC มีที่ปรึกษา ดร.สมพร คุณวิชิต อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงอยากนำมาแลกเปลี่ยนกันในบันทึกนี้

 

สำหรับเรื่อง BCM ได้นำมาเล่าไว้บ้างแล้วในบันทึกที่ผ่านมา รวมถึง KM ให้ชาว SEC กันไปบ้างแล้ว ซึ่งยังไม่เพียงพอกับเป้าหมายที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบและสามารถปฏิบัติได้ตามแผนความต่อเนื่องของธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนั้นการทำความเข้าใจ BCM กันตั้งแต่การเริ่มต้น จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อทราบและเข้าใจถึงที่มาที่ไปของแผนปฏิบัติการที่เขียนขึ้นมา ครับ…ลองติดตามมาดูกันต่อว่า เริ่มต้นกันอย่างไร

 

คู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM ภาคปฏิบัติ” จากสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. คือ ตำราเล่มแรกที่นำมาใช้ศึกษา และทดลองปฏิบัติตาม ลำดับถัดมาจึงเริ่มศึกษาตัวอย่าง BCM จากองค์กรอื่น ๆ ทั้งเอกชนและรัฐ ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่แล้วจะอ้างอิงวิธีการตามมาตรฐาน BS25999 ดังนั้นจึงใช้มาตรฐานดังกล่าวมาใช้อ้างอิงการจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่อง โดยกระบวนการจัดทำแผนฯ แบ่งออกเป็น 6 ระยะด้วยกัน ในบันทึกนี้จะนำ Phase แรก มาเล่าให้ฟังกันก่อน ดังนี้ครับ

 

Phase 1: BCM Program Management

ต้องทำอะไรบ้าง

เริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบาย BCM ก่อนครับ จากนั้นจึงมากำหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เริ่มมาตั้งแต่ระดับผู้บริหารถึงบุคลากรระดับปฏิบัติการ แล้วส่วนต่อมาเป็นเจ้าภาพครับ ก็คือ จัดตั้งทีม BCM ขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อร่วมกัน กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบุคลากร วิธีการบริหารโครงการ BCM และติดตามรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ

 

สิ่งที่ได้ออกมาจากการทำเฟสแรก มีอะไรบ้าง

ในเฟสแรกยังไม่พบความยุ่งยาก เป็นการกำหนดนโยบายและทีมงาน BCM รวมถึงตัววัดผลการดำเนินงาน แต่คงเป็นงานเข้าสำหรับทีม BCM ในการศึกษาและกำหนดแผนการดำเนินงานในระยะถัดไป

 

BCM ในเฟสแรกจะจบลงในส่วนนี้ ซึ่ง นโยบาย BCM ของศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในเฟสถัด ๆ ไป ฝากไว้มาติดตามกันต่อครับผม น่ารักน่าลุ้นไม่น้อย…

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 เมษายน 2558 23:28 แก้ไข: 04 เมษายน 2558 23:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 tiny apple, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ