นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1079
ความเห็น: 0

เปรียบเทียบผลการประเมิน TQA

จากรายงานป้อนกลับ Feedback Report 2014 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.กระบวนการ

ศูนย์เครื่องมือฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีบางกระบวนการเริ่มมีการนำแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรเป็นแบบตั้งรับ ซึ่งในหมวดกระบวนการทั้งหมดนั้น มีคะแนนอยู่ใน band 2 มีช่วงคะแนนระหว่าง 151-210 คะแนน โดยทุกหมวดมีระดับคะแนนอยู่ใน band 3 (30-45%) ยกเว้นเพียง หมวด 6 (6.2) เท่านั้น ที่มีระดับคะแนนอยู่ใน band 2 (10-25%)

 

2.ผลลัพธ์

ศูนย์เครื่องมือฯ ได้รายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดพื้นฐานของเกณฑ์ในบางกระบวนการเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ของผลลัพธ์ยังขาดการรายงานข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและแนวโน้มของผลลัพธ์ ในหมวดผลลัพธ์ทั้งหมด มีคะแนนอยู่ใน band 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 0-120 คะแนน โดยในหมวด 7.3 และ 7.5 มีระดับคะแนนอยู่ใน band 3 (30-45%) ส่วนในหมวด 7.1, 7.2 และ 7.4 จะมีระดับคะแนนอยู่ใน band 2 (10-25%)

 

เปรียบเทียบผลการประเมิน TQA กับปี 2013 พบว่า


1.กระบวนการ

ภาพรวมศูนย์เครื่องมือฯ ในด้านกระบวนการมีช่วงคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจาก band 1 (0-150 คะแนน) เป็น band 2 (151-210 คะแนน) โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจนทำให้ในบางกระบวนการสามารถนำแนวทางไปถ่ายทอดเพื่อปฏิบัติได้ดีขึ้น รวมถึงสามารถปรับปรุงพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาจาก แบบทั่วไปในระดับเริ่มต้น มาเป็น แบบตั้งรับ ถึงแม้จะเป็นการตั้งรับ แต่ก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่า ศูนย์เครื่องมือฯ มีความพร้อมแล้วสำหรับการก้าวข้ามสู่การแก้ไขปัญหาเชิงรุกต่อไป

 

เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายหมวดแล้วพบว่า ในปี 2014 ทุก ๆ หมวดกระบวนการ มีระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจาก band 2 (10-25%) เป็น band 3 (30-45%) ยกเว้นเพียง หมวด 4.1 ที่คะแนนเพิ่มสูงขึ้นชนิดก้าวกระโดดจาก band 1 (0-5%) เป็น band 3 เลยทีเดียว และหมวด 1.2 มีระดับคะแนนไม่เปลี่ยนแปลง

 

2.ผลลัพธ์

สำหรับผลลัพธ์นั้นยังคงเป็น ยาขม สำหรับศูนย์เครื่องมือฯเช่นเดิมครับ โดยในปี 2014 เรายังอยู่ในช่วงคะแนน band 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 0-120 คะแนน แต่เมื่อพิจารณาผลลัพธ์รายหมวดดูพบว่า เรายังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอยู่บ้าง โดยในผลลัพธ์หมวด 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และ 7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นจาก band 2 เป็น band 3

 

จากผลการประเมินหมวดผลลัพธ์ดังกล่าว ศูนย์เครื่องมือฯเข้าใจถึงจุดอ่อนสำคัญของการรายงานผลลัพธ์ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นข้อมูลที่ค้นหาได้มาไม่ง่ายนัก เพราะด้วยความจำเพาะของธุรกิจที่ไม่มีลักษณะเหมือนธุรกิจทั่วไป และการเข้าถึงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของคู่แข่งเป็นเรื่องความลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้ จึงยิ่งทำให้ข้อมูลส่วนนี้มีค่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องใช้ประโยชน์จากจุดเด่นซึ่งเริ่มจับตัวไปเป็นจุดแข็ง โดยใช้ต้นทุนจากความสามารถและสมรรถนะหลักของบุคลากร และกลยุทธ์ด้านการเงินและตลาดที่เข้มแข็ง เป็นกำลังหลักช่วยกันผลักดันคะแนนผลลัพธ์ให้ดียิ่งขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2558 15:56 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2558 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 tiny apple, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ