นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1141
ความเห็น: 0

BCM strategy ค้นหากลยุทธ์ พิชิตความเสี่ยง

การทำธุรกิจในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ธุรกิจใดดำเนินกิจการโดยไร้ซึ่ง “กลยุทธ์” ก็เปรียบเสมือนนักดาบซึ่งมีกระบวนท่าในการฟันดาบมากมายต่อสู้กับศัตรู แต่ไม่รู้จักพลิกแพลงกระบวนศึกที่มีมาใช้กับศัตรูเพื่อสร้างความได้เปรียบ สุดท้ายก็ต้องเสียท่าให้ศัตรูจนได้สักครั้ง และเช่นเดียวกับธุรกิจ เรื่องการยืนหยัดอยู่รอดได้ในธุรกิจก็อาจเป็นเรื่องยาก หากยังคงทำธุรกิจแบบเก่า ไม่เอากลยุทธ์ สุดท้ายก็ต้องจอดป้ายได้เช่นกัน

 

จากวิสัยทัศน์ขององค์กร ก่อนที่จะถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นแผนปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการ เราต้องกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ครบถ้วน มีกลยุทธ์ใดอีกบ้างที่สร้างความได้เปรียบและความท้าทายให้องค์กร และในยุคนี้ เรื่องของความแน่นอน ก็คือความไม่แน่นอน แล้วเราจะทำอย่างไรให้ความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ลูกค้าจะยังคงได้รับผลิตภัณฑ์และบริการจากเราได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของ “การกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Determining BCM Strategy)”

 

ครับ แล้วตอนนี้ BCM หรือ การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของศูนย์เครื่องมือฯดำเนินมาได้ระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเมื่อวานนี้ เราก็ได้เรียนรู้ถึง BCM Strategy และช่วยกันระดมความคิดเพื่อกำหนดกลยุทธ์กันไปแล้ว ซึ่งหลังจากนี้กลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นนั้นอาจยังไม่สมบูรณ์ แต่ในระยะแรกจะใช้เป็นแนวทางให้การกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่กำหนดไว้ไปก่อน แล้วจึงถ่ายทอดไปยังบุคลากรต่อไป

 

ความสำคัญของการกำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ หัวใจสำคัญของกระบวนการดังกล่าว เพื่อต้องการลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ และลดระยะเวลาในการเตรียมการของทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อใช้กอบกู้ธุรกิจจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งการจะประสบความสำเร็จในการกอบกู้ธุรกิจ ในแต่ละกระบวนการ บริการหรือผลิตภัณฑ์ อาจต้องใช้กลยุทธ์ได้มากกว่า 1 ทางเลือก ดังนั้น การเลือกกลยุทธ์มาใช้จึงมีความสำคัญ องค์กรจำเป็นต้องพิจารณากำหนดและเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยอาจใช้หลัก CSR ได้ดังนี้

-ต้นทุน (Cost)

-ระยะเวลาที่สามารถกู้คืนกระบวนการทางธุรกิจได้ (Speed)

-ขอบเขตของกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถกู้คืนได้ (Recovery)

 

BCM Strategy ที่ดีอาจไม่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่สามารถแก้ไขแล้วประสบความสำเร็จได้เลยด้วยเพียงกลยุทธ์เดียว ดังนั้นอาจแบ่งกลยุทธ์ตามระดับความสำเร็จที่เกิดขึ้นออกได้เป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 Recovery: เป็นการกอบกู้กระบวนการทางธุรกิจกลับมาในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้

ระยะที่ 2 Resumption: เป็นระยะที่ดูแลให้กระบวนการทางธุรกิจค่อยๆ พื้นคืนกลับมาจนอยู่ในระดับปกติ

ระยะที่ 3 Return to Normal: เป็นระยะที่จะย้ายการปฏิบัติงานกลับไปยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักเหมือนภาวะปกติ

 

ซึ่งระดับความสำเร็จ หรือเป้าหมายในการกอบกู้ธุรกิจในแต่ละระยะนั้น จะสอดคล้องตามที่องค์กรได้กำหนดไว้แล้วด้วยค่า RTO (Recovery Time Objective)  และ RPO (Recovery Point Objective)

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มกราคม 2558 12:29 แก้ไข: 17 มกราคม 2558 12:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ