นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 870
ความเห็น: 0

ปี 57 บ้านหลังนี้ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน ทำให้ทุกๆองค์กรต่างพากันปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆภายใต้แนวความคิดที่ว่า ทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วทรัพยากรที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการบริหาร 4M ที่คุ้นเคยกันดี ก็คือ Man, Money, Method and Material/Machine

 

ปัจจุบันบ้านของผม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนไปมาก เริ่มตั้งแต่เรื่องของบุคลากร ซึ่งตอนนี้ครอบครัว SEC โตขึ้นกว่าเดิมเยอะ นึกย้อนกลับไป  10 ปี มาแล้ว ตอนนั้นมีสมาชิกไม่ถึง 20 คน (ชักจำตัวเลขไม่ได้แล้วแฮะ) แต่ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แล้ว รวม 45 คนด้วยกัน จำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นนี้ อบอุ่นดีเหมือนกันครับ อย่างงานแข่งขันกีฬาปีใหม่ที่จัดขึ้นภายในซึ่งพึ่งผ่านไปเมื่อ 26 ธ.ค.57 มีสีสันและคึกคักมากกว่าปีผ่านมา มีจำนวนของขวัญที่นำมาเล่นกันมากขึ้น และมีกิจกรรมสนุกๆจากน้องใหม่ให้ดูกันทุกปี

บุคลากร เป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร เมื่อ SEC มีจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น นั่นความหมายว่า ภารกิจและงานบริการของเรา ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์เครื่องมือฯ ทีมบริหารได้วางหมากด้านการเงินและตลาดไว้ มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนลูกค้าเอกชนและจำนวนบริการ มองหาตลาดใหม่ๆ โดยมีทีมการตลาดและประชาสัมพันธ์กำหนดแผนการตลาดไว้อย่างเข้มข้น ทั้ง Roadshow และ Event ต่างๆ มีทั้งที่ไปด้วยตนเอง และร่วมเดินทางไปกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Science Park) รวมถึงภารกิจใหม่จากทางมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนการให้บริการทดสอบทางด้านยาง ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลสำคัญ เมื่อมีงานเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีกำลังคนมาสนับสนุน เพื่อให้พันธกิจสำเร็จลุล่วงไปได้

 

เครื่องมือ เป็นทรัพยากรที่สำคัญเช่นกัน โดยเครื่องมือวิจัยนอกจากจะต้องทันสมัยแล้ว ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ศูนย์เครื่องมือฯจึงเล่งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการสำรวจความต้องการเครื่องมือจากผู้ใช้ทุกกลุ่มเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ หรือทดแทน เพื่อให้มีเครื่องมือทันสมัยและตรงกับความต้องการ มีการบำรุงรักษาเครื่องมือทั้งหมดอย่างเป็นระบบ และตั้งเป็น KPI เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการให้บริการ ซึ่งปัจจุบันจำนวนเครื่องมือของเราเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนมาก มีเครื่องมือใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ จนปัจจุบันไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับจัดวางอีกแล้ว

 

พื้นที่ เป็นทรัพยากรหนึ่งที่ผูกติดไปกับเครื่องมือ เมื่อมีเครื่องมือเข้ามา ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับจัดวางไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ โดยเมื่อก่อนพื้นที่เพียง 2 ชั้น ของอาคารบริหารวิชาการรวม เพียงพอสำหรับการจัดวางเครื่องมือ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้ว เราพยายามบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทุกๆพื้นที่อย่างคุ้มค่า และขณะเดียวกันต้องมองหาพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับใช้งานในอนาคต ดังนั้น ภาพของศูนย์เครื่องมือฯในปัจจุบัน จึงมีอาคารไม้ยาง และห้องน้ำกลั่น เพิ่มเติมเข้ามา รวมถึงแผนการสร้างอาคารยาง สำหรับใช้วางเครื่องมือทดสอบยางในอนาคตด้วย

 

เงิน เป็นทรัพยากรสำคัญมากที่จะขาดไปเสียไม่ได้ โดยศูนย์เครื่องมือฯมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนสำคัญ จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และอีกส่วนหนึ่งมาจากเงินงบประมาณรายได้ของเราเอง รวมถึงได้รับการสนับสนุนเงินจากหน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัยตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ Science Park ซึ่งเงินทุนทั้งหมดถูกนำมาจัดสรรเพื่อใช้จ่ายด้านต่างๆ ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งรายรับและรายจ่ายต่างก็เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับบ้านหลังนี้ จากเดิมเป้าหมายการสร้างรายได้จากการให้บริการทั้งหมด 1 ล้านบาท ถือว่าเยอะมากในขณะนั้น แต่ก็ผ่านมาได้ จวบจนปี 57 ที่กำลังจะผ่านไปกับเป้าหมาย 16 ล้านบาท จะว่ายากแต่ท้าทาย เราก็ช่วยกันจนสำเร็จเช่นกัน

 

ปี 57 เป็นอีกปีหนึ่ง ที่ศูนย์เครื่องมือฯเติบโตขึ้นมาก ด้วยอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกคน จนทำให้เป้าหมายต่างๆที่กำหนดไว้สามารถสำเร็จได้ด้วยดี สุดท้ายก่อนจบบันทึกนี้ และวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของปีแล้ว จึงขอส่งมอบความสุขไปยังบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ และสมาชิกชาว Share.psu ทุกคน ได้ประสพพบความสำเร็จตามความต้องการ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรค ไม่มีหนี้ มีความสุขสุดติ่งกระดิ่งแมวกันทุกคน นะครับ

     

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 ธันวาคม 2557 10:01 แก้ไข: 31 ธันวาคม 2557 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ