นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1811
ความเห็น: 0

BCM Runway กับองค์รขนาดเล็กศูนย์เครื่องมือฯ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) แม้จะไม่เป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรหรือบริษัทต่างๆในปัจจุบัน เพราะองค์กรที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น ต่างมองเห็นตรงกันถึงความสำคัญของระบบดังกล่าวต่อความมั่นคงของธุรกิจ หากลูกค้าเลือกได้ ก็คงไม่มีลูกค้ารายใดปฏิเสธการทำธุรกิจกับองค์กร ที่ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกคนไว้ว่า จะมุ่งมั่นให้บริการและพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้อย่างต่อเนื่องแน่นอน

เมื่อวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก็พึ่งเสร็จสิ้นการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่ในปี 2558 ไปแล้ว และ BCM ก็เป็นอีกหนึ่งแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ แต่มีคำถามหนึ่งเกิดขึ้นมาว่า? เป้าหมายของการนำ BCM มาใช้นั้น ศูนย์เครื่องมือฯ มองไปไกลแค่ไหน? และคำตอบก็ถูกเฉลยไว้โดยท่าน ผอ.คนธรรมดา ซึ่งวางเป้าไว้ให้ระบบ BCM เกิดขึ้นและทำงานได้สอดผสานเป็นไปในทางเดียวกับระบบงานตามแนวทาง TQA แต่ไม่ต้องถึงขั้นขอการรับรองมาตรฐาน โดยให้ใช้แนวทางเดียวกันกับการนำระบบ ISO 14001 มาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

ตามมาตรฐานการจัดการด้าน BCM ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามหลักการ Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามภาพข้างบน โดยตามมาตรฐานสากล อ้างอิงจาก 2006 Business Continuity Management-Part I (BS25999-1) ด้าน BCM ประกอบด้วย

การจัดทำเอกสาร การนำข้อกำหนดในเอกสารไปใช้งานจริง การสอบทานและติดตามผลการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเปรียบเทียบวกับวัตถุประสงค์และนโยบายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และ การทบทวนและปรับปรุงให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ  

 

ปัจจุบัน ทางศูนย์เครื่องมือฯกำลังเตรียมร่างนโยบาย BCM เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป และจัดเตรียม จัดทำเอกสารต่างๆ รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis, BIA) กันไปบ้างแล้ว รวมทั้งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต สาขาองค์การและการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มาให้ความรู้และหลักการพื้นฐานด้าน BCM ไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมา และเป็นที่ปรึกษาในการทำ BCM ให้กับศูนย์เครื่องมือฯต่อไปด้วย

BCM ของศูนย์เครื่องมือฯ มองเห็น runway ข้างหน้าแล้ว เตรียมพร้อมขึ้นบินต่อไปครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2557 21:46 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2557 21:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MK, Ico24 pompom, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ