นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1002
ความเห็น: 0

ส่งมอบเครือข่ายให้รุ่นน้อง

ในช่วงชีวิตของการทำงานนั้น โดยเฉพาะในระบบราชการแล้ว เริ่มต้นกันตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน แล้วก็เริ่มปฏิบัติงานเรื่อยมาจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็คือ การเกษียณอายุราชการ ซึ่งเดือนกันยายนของทุกๆปี ก็จะมีบุคลากรส่วนหนึ่งพ้นราชการไป นึกแล้วก็อดใจหายแทนเพื่อนร่วมงานของบุคลากรเหล่านั้นนะครับ แต่นั่นล่ะครับ เป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับ หากได้ตัดสินใจเดินบนเส้นทางการทำงานในระบบราชการแล้ว บั้นปลายของชีวิตเหล่านั้นต้องมาถึงกับเราทุกคนสักวัน แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น มีมรดก หรือคุณค่าใดบ้างที่ได้เตรียมและรอมอบไว้แด่คนรุ่นหลัง และองค์กรที่เรารัก

 

ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน องค์ความรู้ขององค์กร ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จสำคัญ ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้หลายองค์กรชั้นนำ มุ่งเน้นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้องค์ความรู้และสมรรถนะหลักขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะองค์ความรู้สำคัญขององค์กร จะถูกรวบรวมและบริหารจัดการด้วยระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)

 

แหล่งความรู้สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งรู้จักกันดี ก็คือ ความรู้ที่อยู่ในคน Tacit knowledge เป็นความรู้ที่บ่มเพาะเก็บสั่งสมมาผ่านประสบการณ์ที่ทำงานมาเป็นสิบๆปี เป็นความรู้ระดับฝังลึก ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูกและการปฏิบัติจริงมาแล้ว ไม่สามารถหาจากตำราเล่มไหนๆ ได้ เช่น การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา หรือการวางกลยุทธ์ในเรื่องสำคัญๆ ให้แก่องค์กร ครับและนี่ก็คือ มรดกชิ้นสำคัญ ที่รุ่นพี่จะต้องส่งมอบต่อให้รุ่นน้อง ไม่ปล่อยให้ความรู้เหล่านั้น หลุดลอยหายไปพร้อมกับเรา

 

มีมรดกสำคัญชิ้นหนึ่ง มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่า ทักษะความรู้ความชำนาญ และใช้เวลาในการสั่งสมมาไม่น้อยเช่นกัน ที่สำคัญเป็นเครื่องมือสนับสนุนสำคัญ ช่วยให้งานและภารกิจสำคัญๆ สำเร็จลงได้ด้วยดี ก็คือ เครือข่าย ลองคิดดูซิครับ โดยเฉพาะรุ่นพี่วัยเกษียณ ส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งระดับผู้บริหาร เพื่อนที่สร้างไมตรีไว้เป็นสิบๆปี ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายลูกค้า พันธมิตรหรือผู้ส่งมอบ ล้วนแล้วแต่ยิ่งสำคัญต่อการทำงาน เมื่อเวลามีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถพูดคุยกันได้ จะทำอะไรก็ง่ายกว่า งานหรือภารกิจที่ว่ายาก หนักหนาสาหัส ก็สำเร็จลงได้ด้วยเครือข่าย

 

พี่ ทดแทน เป็นตัวอย่างที่ดี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเครือข่าย อย่างกรณีเกิดปัญหาจากการซ่อมเครื่องมือ หลายๆครั้ง ปัญหายากๆเหล่านั้น ถูกแก้ไขลงโดยง่ายภายในเวลาอันสั้น สำหรับงานทดสอบตัวอย่าง ซึ่งหลายๆครั้งที่ความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ผ่านเครือข่ายทางวิชาการของพี่ ดำขำ หรือ อย่างงานบริการทดสอบตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็เช่นกัน พี่ บุษราคัม ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ช่วยให้งานบริการดำเนินได้โดยไม่สะดุด

 

เครือข่าย เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น และสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าเครือข่ายที่เกิดขึ้น จะยังไม่สร้างประโยชน์ให้เราขณะนี้ก็ตาม แต่อย่างน้อยความรู้ความสามารถของเราก็อาจเป็นประโยชน์ เป็นเครือข่ายที่ดีของผู้อื่นในอนาคต และช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามฉุกเฉิน ดังนั้น จึงต้องสร้างและเพิ่มพูนเครือข่ายให้กว้างไกลออกไปอยู่เสมอ และส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้รุ่นต่อไป  

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 ตุลาคม 2557 23:34 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2557 23:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ