นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1060
ความเห็น: 0

ได้เวลายกร่าง: กลยุทธ์เยี่ยม ปฏิบัติไว ผลลัพธ์สุดยอด

การยกร่างแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA นั้น ศูนย์เครื่องมือฯ ได้กำหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เอาไว้ ทุกปีต้องดำเนินการทบทวนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนระยะยาว รวมถึงการจัดทำเป็นแผนประจำปีของปีถัดไปด้วย และในปีนี้ ก็พึ่งจะยกร่างฯ กันไปในช่วงบ่ายของวันที่ 8 ตค 57 ที่ผ่านมานี่เอง แต่ก็ยังไม่เสร็จ ยังมีภาคต่อ โดยท่านประธาน BSC น้อง สายลม ได้นัดหมายไว้ค่อยมายกฯกันต่อในสัปดาห์หน้าครับ

 

จะว่ากันไปแล้ว 1 ปี มันช่างผ่านไปเร็วนัก หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 ที่พึ่งผ่านมานั้น โดยจากข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ในแต่ละด้านของ BSC และผลลัพธ์ตามแนวทางของ TQA ทั้ง 5 ด้าน ก็คือ ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ด้านลูกค้า ด้านบุคลากร ด้านการนำองค์กรฯ และด้านการเงินและตลาด ศูนย์เครื่องมือฯสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีหลายๆเรื่องทำได้สูงกว่าเป้ามาก เช่น รายได้จากเอกชน แต่ยังมีบางเรื่องต้องปรับปรุงด้วยเช่นกัน ดังนั้น กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา จำเป็นต้องนำมาทบทวนและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 กำหนดทิศทาง

-การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลและทบทวน

-การระดมสมองเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

 

ระยะที่ 2 กำหนดกลยุทธ์

-การทำ SWOT Analysis และ TOWS Matrix

โดย จุดแข็ง นำมาใช้กำหนด สมรรถนะหลัก แล้ววิเคราะห์ จุดแข็งและโอกาส เพื่อกำหนด ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ วิเคราะห์ จุดอ่อนและอุปสรรค เพื่อกำหนด ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

-กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค่าคาดการณ์

 

ระยะที่ 3 ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

-กำหนดแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

-การทบทวน (หาช่องโว่ หรือจุดบอด) การอนุมัติแผนปฏิบัติการ และการนำไปปฏิบัติ

 

ระยะที่ 4 ติดตามทบทวน

-การติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงาน

-การสรุปผลการดำเนินงานประจำปี

เรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานแล้วนั้น อาจมองดูเป็นเรื่องไกลตัวสักหน่อย ดูห่างไกลจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงานประจำ จนทำให้บางครั้งไม่เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างกลยุทธ์และงานที่ทำอยู่ การปฏิบัติงานบางส่วนจึงไม่เป็นไปในลักษณะและทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ส่งผลให้เป้าหมายของกลยุทธ์นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่แท้ที่จริงแล้ว การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้เป็นภารกิจของผู้นำและผู้บริหารเพียงฝ่ายเดียวในการคิดและกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาเท่านั้น พนังงานทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในกลยุทธ์แต่ละด้านที่กำหนดขึ้น และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์เพื่อทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถนำไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 ตุลาคม 2557 00:37 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2557 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 tiny apple, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ