นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1077
ความเห็น: 0

กิจกรรมหลักสำหรับ BCM

หลังจากได้ทำความรู้จักกับ BCM รวมทั้งรู้จักศัพท์เฉพาะทางกันไปบ้างจากในบันทึกที่ผ่านมา มาถึงตอนนี้จะเริ่มต้นอย่างไรต่อ ในหนังสือคู่มือ การบริหารและการส่งเสริม BCM นั้น ได้อธิบายถึงขั้นตอนซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรม BCM ไว้ 4 หัวข้อด้วยกัน คือ

1.การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis, BIA)

เป็นกิจกรรมในการกำหนดงานที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของพันธกิจหลักขององค์กร และทรัพยากรการบริหารที่จำเป็นสำหรับงานนั้นๆ มีการประเมินระยะเวลาเป้าหมายที่ต้องใช้ในการฟื้นสภาพงานที่สำคัญต่างๆ ดังนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จนทำให้องค์กรต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นล่วงหน้าไว้ จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาและดำเนินงานได้ตามพันธกิจที่กำหนดไว้ โดยควรทำการวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment, RA)

เป็นการประมาณการระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัย หรืออุบัติภัยที่จะมีต่อธุรกิจและงานสำคัญต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยงที่ประเมินได้ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การลดความเสี่ยง ป้องกัน หลบเลี่ยง ยอมรับ โดยหากเกิดกรณีมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กร จำเป็นต้องวิเคราะห์และประเมินเพื่อตรวจสอบซ้ำเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงขององค์กรที่สำคัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.การทำแบบฝึกหัดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise, TTX)

เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบง่ายๆ ถึงมาตรการและวิธีการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินที่องค์กรได้กำหนดขึ้นมาจากกระบวนการวิเคราะห์และประเมินด้วย BIA และ RA มาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น กรณีอัคคีภัย โดยในกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้วิพากษ์วิจารณ์ผ่านการจินตนาการว่า หากเกิดอัคคีภัยขึ้นมา เราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย แต่ละขั้นตอนเหมาะสมดีแล้วหรือยัง แต่ละคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไรในการช่วยกันฟื้นฟูสภาพของธุรกิจให้กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

4.การประเมินสถานภาพปัจจุบัน (Current State Assessment หรือ Maturity Assessment)

เป็นการจัดทำรายงานการประเมินสถานภาพปัจจุบัน ซึ่งเป็นลักษณะของตารางแจ้งผล BCM ที่เป็นเอกสารสารสนเทศที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจยืนยันสภาวะการทำ BCM และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และใช้เป็นข้อมูลนำเข้าในการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป  

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กันยายน 2557 09:59 แก้ไข: 29 กันยายน 2557 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 บุษราคัม, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ