นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1159
ความเห็น: 0

ศัพท์ใหม่ๆใน BCM

จากบันทึกที่ผ่านมา “BCM มุ่งสู่ความยั่งยืน” ทำให้ทราบว่า การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM (Business Continuity Management) เป็นอย่างไร เพราะผมเองก็ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้ พึ่งจะเริ่มศึกษาและเรียนรู้ผ่านทางตำรา และขอคำปรึกษาจากอาจารย์ คนธรรมดา ท่านเดิม ทำให้ผมรู้จักกับศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคยเพิ่มเติม ดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้นเสียก่อน เพื่อช่วยสร้างเข้าใจให้การเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนการทำ BCM

 

คำศัพท์เกี่ยวกับ BCM มีอยู่หลายคำด้วยกัน บางคำอ่านแล้วก็เข้าใจ แต่บางคำก็ยังคลุมเครือ งงๆ อ่านคำอธิบายแล้ว ยังไม่แน่ใจ ยังต้องลองฝึกลองทำ และหาตัวอย่างเพิ่มเติม มาลองดูกันซิครับว่า มีศัพท์อะไรบ้าง

 

กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Critical Business Functions, CBF)

กระบวนการ/กิจกรรมที่องค์กรดำเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่สำคัญ ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดและตามระยะเวลาที่กำหนด

อ่านถึงตรงนี้ ใน TQA ก็มีเช่นกัน กระบวนการทำงานที่สำคัญ (Key work process) ที่ต้องระบุให้ครบ พร้อมด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม

 

กลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategy)

เป็นแนวที่องค์กรเลือกใช้เพื่อฟื้นสภาพ และสร้างความต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับวินาศภัยหรืออุบัติภัยร้ายแรง หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ

 

ช่วงเวลาการหยุดชะงักที่ยอมรับได้สูงสุด (Maximum Tolerable Period of Disruption, MTPD)

ช่วงเวลาสูงสุดที่ธุรกิจหยุดชะงัก หากเกินกำหนดช่วงเวลานี้แล้วจะไม่สามารถทำให้ธุรกิจฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

 

เป้าหมายขั้นต่ำในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Minimum Business Continuity Objective, MBCO)

เป้าหมายในการดำเนินงานสำหรับ BCM หรือระดับต่ำสุดของการบริการและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ขององค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุหายนะ ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งนี้เป้าหมายขั้นต่ำยังอาจได้รับอิทธิพล ถูกกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงโดยข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ หรือสิ่งซึ่งถือปฏิบัติกันภายในแวดวงธุรกิจนั้นๆ

 

ระยะเวลาเป้าหมายในการกู้คืนข้อมูล (Recovery Point Objective, RPO)

จุดสุดท้ายของเวลาของข้อมูลที่สามารถทำการกู้คืนระบบกลับมาได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือระยะเวลาที่องค์กรยอมรับได้ในการยอมให้ข้อมูลของแต่ละระบบสูญหาย โดยปกติจะเป็นค่าที่ถูกกำหนดโดยผู้ใช้ระบบ และรับทราบโดยผู้บริหาร ทั้งนี้มักถูกใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการกำหนดนโยบายของการ Backup หรือการสำรองข้อมูลของระบบต่างๆขององค์กร

 

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ (Recovery Time Objective, RTO)

ระยะเวลาเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้การส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรม หรือกระบวนการ กลับสู่ภาวะปกติหลังจากเกิดอุบัติการณ์

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 กันยายน 2557 11:04 แก้ไข: 26 กันยายน 2557 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ