นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 967
ความเห็น: 0

BCM มุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่เป็นเลิศนั้น ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นจากผลประกอบการหรือผลกำไรทางธุรกิจที่ดีเท่านั้น หากพิจารณาในแง่ของการมุ่งสู่ความยั่งยืนของธุรกิจแล้ว อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นด้วย เป็นไปในรูปแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกกลุ่ม ต่างก็ได้รับประโยชน์จากความสำเร็จขององค์กรด้วยเช่นกัน

 

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความยั่งยืน ก็คือ การสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ ซึ่งนั่นหมายถึง องค์กรจำเป็นต้องมีมีระบบหรือมาตรฐานสำหรับการบริหารจัดการ อย่างเช่น ISO ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความมีมาตรฐานขององค์กรได้ดี แต่จะดียิ่งกว่านั้น หากองค์กรสามารถสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ว่า นอกจากจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตามข้อกำหนดแล้ว ยังจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างต่อเนื่องแถมอีกด้วย

 

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) หรือ BCM นั้นคงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับองค์กร หรือธุรกิจในปัจจุบัน เพราะ BCM เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ใช้ในกิจการที่มีความคิดด้านการบริหารที่ก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการกับความเสี่ยง โดยองค์กรมีการกำหนดแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือ Business Continuity Plan : BCP ขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นให้กิจการสามารถกอบกู้กระบวนการดำเนินงานหลัก ๆ ขึ้นมาใหม่ให้ได้ภายในกรอบเวลาที่รวดเร็ว เพื่อให้ผลกระทบของความเสี่ยงลดลง ทั้งในส่วนของการดำเนินงานของกิจการและผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกกิจการด้วย

 

สำหรับ SEC เรื่อง BCM นั้น ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมตามแนวทาง TQA ตั้งแต่ปี 2556 แต่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนมากนัก จนกระทั่งปีนี้เกณฑ์ TQA ให้ความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่ง SEC โดยฝ่ายสำนักงานเลขานุการฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร (Risk Analysis) เป็นข้อมูลสำหรับใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

 

ในปี 2558 ทาง SEC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรม TQA เช่นเดิม โดยท่านผอ.คนธรรมดา มองว่า เรื่อง BCM เป็นเรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ เห็นควรมีการดำเนินการให้เป็นระบบ จึงซื้อหนังสือมาอ่าน 1 เล่ม อย่างเอาจริง ก็คือ “คู่มือ การบริหารและการส่งเสริม BCM ภาคปฏิบัติ” โดย Masakazu Kon และ Takashi Koyama แปลโดย รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ แล้วมอบหมายให้ทีม SHE และ TQA ศึกษาวิธีการตามขั้นตอนและกระบวนการในหนังสือ โดยอาจารย์ได้เขียนเริ่มไว้ให้ส่วนหนึ่งแล้ว และส่วนที่เหลือต้องรีบดำเนินการต่อ

 

หลังจากอ่านหนังสือจบไปรอบหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครบทุกบท ข้ามไปบ้าง เพราะต้องการทำความเข้าใจกับกิจกรรมต่างๆโดยรวมก่อน เนื้อหาค่อนข้างเยอะ มีรายละเอียดย่อยๆมาก ที่ต้องอ่านไปและลองทำตามไปด้วย ถูกบ้าง ผิดบ้าง ก็ลองกันไป เพราะเรามีที่ปรึกษาอย่าง คนธรรมดา พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงสั่งซื้อหนังสือ BCM เพิ่มอีก 4 เล่ม ด้วย เผื่อทีมบริหารทุกท่านครับ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 กันยายน 2557 16:59 แก้ไข: 21 กันยายน 2557 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.184.223
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ