นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1267
ความเห็น: 1

KM เล่าสู่กันฟังการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 31 กค 57 ที่ผ่านมา ผมและพี่ดำขำ ได้รับโอกาสจากศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี ในฐานะวิทยากร หัวข้อเรื่อง “การทำคู่มือปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปี 2557 ในงานนี้ผมได้มีโอกาสบอกเล่าถึงประสบการณ์จากการเขียนคู่มือปฏิบัติงานของผมเอง เพื่อใช้เป็นผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งชำนาญการ โดยผลจากการเข้าร่วม KM ครั้งนี้ ผมได้รับประสบการณ์ดีๆผ่านทางผู้เข้าร่วม KM ทุกท่าน และยิ่งเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้นไปอีก ว่าทำไมเราจึงต้องทำผลงาน จึงอยากขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังพยายามทำผลงานออกมาด้วยครับ

คู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 บท ด้วยกัน คือ

บทที่ 1 บทนำ ได้แก่-ความเป็นมา ความจำเป็น วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ของการศึกษา และขอบเขตของการศึกษา

บทที่ 2  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ/บทบาทของตำแหน่ง สมรรถนะการปฏิบัติงาน และโครงสร้างการบริหารจัดการ

บทที่ 3  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา-หลักเกณฑ์/วิธีการดำเนินงาน สิ่งที่ควรคำนึงหรือข้อควรระวังหรือข้อสังเกต ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อคิดข้อเขียน งานวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 4  เทคนิคในการปฏิบัติงาน ได้แก่-แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน/กำหนด KPI ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณ/จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

บทที่ 5  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ได้แก่-ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข/การป้องกันในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะ

 

ทั้ง 5 บท ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้น โดยในบทนำ จำเป็นต้องระบุให้ได้ และชัดเจน ถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตการศึกษา เพราะจะช่วยให้เราทราบว่า คู่มือปฏิบัติงาน จะเขียนรายละเอียดลึกเพียงใด มีเนื้อหามากหรือไม่ และไม่หลงประเด็นที่จะนำเสนอ ส่วนในบทที่ 2 ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดของเนื้อหาอยู่แล้ว เป็นระเบียบราชการว่าด้วย Job Description ที่เฉพาะของแต่ละตำแหน่ง เช่น นักวิทยาศาสตร์ รวมถึงโครงสร้างหน่วยงาน สามารถนำมาเขียนได้เลย

 

บทที่ 3 ส่วนสำคัญ จะเป็นการตรวจสอบเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่มือปฏิบัติงาน ดูว่ามีใครทำมาแล้วบ้าง เป็นการต่อยอดจากการศึกษาเรื่องใด และหลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ส่วนนี้สำคัญไม่น้อยเช่นกัน จะช่วยให้เข้าใจ และอธิบายถึงสาเหตุและผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาได้อย่างน่าเชื่อถือ

 

บทที่ 4 ถือว่าเป็นพระเอก หรือนักแสดงนำ เป็นตัวชูโรงของเรื่อง ที่ผู้เขียนจะต้องนำประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้และฝึกฝนตลอดระยะเวลาการทำงาน มาถ่ายทอดเป็นเคล็ดลับ เทคนิคที่เฉพาะตัว เพื่อส่งมอบ Tacit Knowledge ไปยังเพื่อนร่วมงานและรุ่นน้องต่อไป ใส่ไว้ให้เต็มที่ครับ ไม่มีกั๊ก เพราะความรู้เหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมาก และถูกนำไปใช้ต่อยอด พัฒนาให้ดีขึ้นต่อเนื่อง และเนื้อหาเหล่านี้ล่ะครับ ที่ทำให้คู่มือปฏิบัติงาน มีคุณค่าและแตกต่างจากคู่มือใช้เครื่องทั่วๆไป (Manual book)

 

มาถึงส่วนสุดท้าย ในบทที่ 5 ผลลัพธ์จากการศึกษาทั้งหมด มีประเด็นใดควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ สิ่งใดบ้างที่ทำให้เกิดอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องเขียนวิธีแก้ไข วิธีสังเกต เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และระบุถึงข้อเสนอแนะ ไว้สำหรับผู้เขียนเอง ผู้ใช้งาน และผู้สนใจ เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอด ปรับปรุงและพัฒนาผลงานในอนาคตต่อไป

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งแน่นอนว่า หลายๆปัญหาที่เพื่อนๆเจอ เป็นปัญหาเดียวกัน อย่าท้อนะครับ เพราะทั้ง 5 บท ไม่ได้ง่ายหรือยากเกินไปกว่าความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่แน่วแน่ในการสร้างความก้าวหน้าให้กับตนเองเลย ลองดูสักครั้งครับ (หรือหลายๆครั้งก็ได้) แล้วจะรู้ว่า Yes… ตอนพบกับความสำเร็จ มันหรอย เพียงใด  

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 สิงหาคม 2557 14:19 แก้ไข: 06 สิงหาคม 2557 14:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 LeeO, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณที่แบ่งปันครับผม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.97.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ