นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1662
ความเห็น: 1

จิตบริการ @ หนานมดแดง TQA Walkway

จากหัวเรื่องของบันทึกที่ตั้งขึ้น เกิดจากศูนย์เครื่องมือฯ เพิ่งเสร็จสิ้นจากกิจกรรมการสัมมนา “จิตบริการ” เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง แล้วลุยต่อกันด้วย กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมดีๆ จากกิจกรรม CSR กับโครงการ “คืนความสุขสู่น้องๆ โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง” อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เอง ส่วนรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้น ผมเชื่อว่า ไม่วันนี้ ก็พรุ่งนี้ล่ะครับ เจ้าของโครงการหรือ สมาชิกชาวศูนย์เครื่องมือฯ จะทยอยกันนำเรื่องมาเล่าพร้อมด้วยภาพน่ารักๆที่สุดจะ exclusive มาฝากกัน

 

ในส่วนของผม จะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันล่ะครับ แต่คงพอเดาได้จากหัวเรื่อง ซึ่งขอนำ TQA Walkway มาเล่าให้ฟังกันสักหน่อย โดยชื่อเรื่องนั้น ผมตั้งขึ้นมาเก๋ๆเอง แต่ก็มีความหมายครับ เป็นการกล่าวสรุปถึงภาพรวมของการทำ TQA ปีที่ผ่านมา 2556 พร้อมกับชี้แจงถึงทิศทาง TQA ของศูนย์เครื่องมือฯในปี 2557 ไปด้วย ซึ่งผู้ที่จะมานำเสนอนั้น คงไม่มีใครเหมาะสมไปกว่า คนธรรมดา ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ ที่ทุ่มสุดตัว อยู่เขียน TQA application report กันข้ามวันข้ามคืนมาแล้ว พูดไปอาจฟังดูเวอร์ แต่ทุกคนในทีม TQA และรอง ผอ. ตั้งใจจริง เต็มร้อยกันทุกคน กับ TQA เล่มนี้ครับ

 

ท่านผอ. คนธรรมดา กล่าวถึง วิสัยทัศน์ใหม่ไว้ว่า

“เป็นองค์กรภาครัฐที่เติบโตด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืนจากการให้บริการทดสอบด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

ซึ่งองค์กรจะบรรลุวิสัยทัศน์ที่หวังไว้นั้น องค์กรต้องมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นเรื่องสำคัญ 4 ด้าน ด้วยกัน คือ สมรรถนะสูง (High performance), เศรษฐกิจ (Economy), สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยอยู่บนพื้นฐานสำคัญของวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ดังนี้

วัฒนธรรม 

มุ่งเน้นคุณภาพ (Quality)  ยึดถือภราดรภาพ (Fraternity) และพร้อมรับการประเมิน (Readiness for Assessment)

 

ค่านิยม  

จิตบริการ (Service Mind) การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (Happiness) สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) และเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (Professionalism)

ทุกๆการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ยังคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญกับความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์เครื่องมือฯ ประกอบด้วย 6 กลุ่มด้วยกัน คือ ลูกค้า PSU บุคลากร ผู้ส่งมอบ ชุมชน และสังคม ซึ่งกิจกรรม CSR ในวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการของความตั้งใจ เพื่อช่วยเหลือสังคม

 

ท่าน ผอ.กล่าวถึง ประเด็นหนึ่ง พร้อมให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งน่าสนใจและชวนให้คิดตาม ไว้ว่า รายได้สะสมของศูนย์เครื่องมือฯ ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมานั้น มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด ขณะเดียวกันผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรายได้ จำนวนตัวอย่างและจำนวนลูกค้าเอกชน ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งหากฟังเพียงข้อมูลเท่านี้คงทำให้ยิ้มแย้มสบายอกสบายใจ แต่พอทราบถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นอีกด้าน ก็ต้องหงายหลังกลับมาตั้งหลักกันสักรอบ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนบุคลากรที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และก้าวกระโดด และรายจ่ายที่เป็นงบดำเนินการอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งหากไม่เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก PSU แล้ว ก็คงไม่ง่ายเลยทีเดียวสำหรับการบริหารจัดการ

 

ดังนั้น รายได้ที่เกิดขึ้นทั้งหมด จึงไม่พอกับรายจ่าย ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ สำหรับหน่วยงานราชการทั่วๆไป แต่สิ่งที่จะทำให้เราแตกต่าง และสร้างความได้เปรียบขึ้นมานั้น คือ การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆขององค์กร ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคำตอบสุดท้ายที่ช่วยให้เราเติบโตและอยู่รอดอย่างยั่งยืน ก็คือ การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement)”

 

และส่วนสุดท้ายของ TQA Walkway ก็คือ ท่านผอ.อยากเห็นทุกกระบวนการทำงานภายในศูนย์เครื่องมือฯเป็น Systematic นั่นหมายถึง เป็นระบบและทำซ้ำได้ ทุกๆกระบวนการต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสิ่งที่ทำให้เราทราบและเห็นมองความก้าวหน้า การพัฒนา และสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข ก็คือ ทุกกระบวนการ จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด เพื่อใช้วัดผลและติดตามผลการดำเนินงาน และสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือ ตัววัดเหล่านี้ ควรมาจากความคิดของบุคลากรเอง และผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ SEC จะไม่บอกว่าต้องวัดสิ่งนั้น รายงานสิ่งนี้ แต่ตรงกันข้าม จะถามว่า กระบวนการนี้ ท่านวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร

 

ครับ ก่อนจบบันทึก หวังไว้ว่า ทุกๆกระบวนการและตัววัดที่เกิดขึ้นต่อไป คงจะ Yes ตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกคนนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 สิงหาคม 2557 20:45 แก้ไข: 02 สิงหาคม 2557 20:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 MK, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Yes!!!1 ....

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.52.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ