นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1014
ความเห็น: 0

กลยุทธ์การออกแบบธุรกิจ

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงาน TQA application ของศูนย์เครื่องมือฯ ก็แล้วเสร็จและจัดส่งได้ทันตามกำหนด ทีม TQA ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องขอขอบคุณบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือ รวบรวมข้อมูลต่างๆที่สำคัญ ตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเขียนรายงาน ซึ่งบางครั้งต้องการข้อมูลเร่งด่วน ทันที ก็ยังให้ความช่วยเหลือด้วยดีมาตลอด และขอบคุณทุกความทุ่มเททั้งพลังกาย พลังสมองและความเสียสละของสมาชิกทีม TQA ทุกๆคน เพราะกว่าจะเข็นให้รายงานชิ้นนี้เสร็จออกมาได้ ก็เล่นเอาทุกคนเดี้ยงกันไปคนละข้างเลย

 

จากหนังสือ Business Model Generation เขียนโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur ได้แสดงถึงตัวแบบธุรกิจที่จัดทำขึ้นเป็นแผนภาพตามบทบาทหน้าที่ ความสำคัญ และความเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน โดยทำให้เห็นได้ว่า องค์กรสามารถสร้าง ส่งมอบ และแสดงคุณค่าที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้อย่างไร ซึ่งจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 9 ส่วน คือ

 

1. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด และจะต้องได้รับการกำหนดขึ้นก่อนในขั้นตอนแรกของการออกแบบธุรกิจ

2. คุณค่าที่ต้องการส่งมอบ หรือที่ลูกค้าต้องการได้รับ ซึ่งมากกว่าตัวสินค้าหรือบริการ แต่หมายถึงทุกองค์ประกอบ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

3. ช่องทางการสื่อสารและการเข้าถึง: ซึ่งจะให้ดีต้องสะดวกสบายกันทั้งสองฝ่าย แต่หากไม่สามารถทำได้ ก็ต้องสะดวกรวดเร็วที่สุดสำหรับลูกค้าไว้ก่อน

 

4. การพัฒนาความสัมพันธ์ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและความผูกพันที่มากขึ้น

5. การได้มาซึ่งรายได้ จากคุณค่าที่ส่งมอบออกไป ทั้งนี้รูปแบบหรือวิธีการสร้างรายได้ อาจแยกออกเป็นส่วนๆตามประเภทสินค้าและบริการ

6. ทรัพยากรหลักที่ใช้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนและสร้างคุณค่าต่างๆ ซึ่งทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ก็คือ ทรัพยากรบุคคล

 

7. กระบวนการภายใน หรือกิจกรรมภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งที่เป็นกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน

8. คู่ค้าหลักหรือพันธมิตร ที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนที่เราทำเองไม่ได้ หรือทำได้ไม่ดีพอ ทั้งในเรื่องคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ

9. โครงสร้างต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายรวมในการบริหารองค์กร ซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่มีต้นทุนในการดำเนินการทั้งสิ้น จะบริหารอย่างไรให้มีต้นทุนต่ำที่สุด

 

โดยองค์ประกอบดังกล่าว ส่วนของรายได้และต้นทุนรวม ก็คือ มุมมองทางการเงินขององค์กรนั่นเอง ทุกธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาผลประกอบการทางการเงิน เพื่อจะได้รู้ว่าควรจะดำเนินธุรกิจต่อไป ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง หรือเลิกกิจการเสีย นั่นก็คือ จะต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่าย

 

แต่สำหรับ ศูนย์เครื่องมือฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มุ่งหวังแสวงหาผลกำไร และรายได้เพียงอย่างเดียว แต่จะอย่างไร ผลลัพธ์ทางการเงิน ก็คงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อมุ่งหวังเป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และเติบโตได้อย่างยั่งยืน      

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กรกฎาคม 2557 10:40 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2557 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.97.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ