นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1293
ความเห็น: 1

CSR ของ SEC กับแนวโน้ม CSR 2557

Corporate Social Responsibility (CSR) ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในห้าด้านตามมุมมองของ BSC ที่ศูนย์เครื่องมือฯ (SEC) ได้กำหนดขึ้น โดยมีการจัดทำหลักการกำกับดูแลองค์กรของ SEC เอง แล้วนำมาใช้ในการกำกับดูแล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและเกื้อกูลสังคม โดย SEC ได้กำหนดให้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆมากมายขึ้นมาสนับสนุน อาทิเช่น การปลูกป่า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใน PSU การลดการใช้พลังงาน การลดของเสียด้วย 3R เป็นต้น

 

นอกจากนี้ SEC ยังปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้าน CSR ให้ได้ประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจจากชุมชน PSU ชุมชนที่ SEC ไปจัดกิจกรรม CSR และชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียง SEC เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานองค์กรต่อไป

 

กิจกรรมและโครงการ CSR ที่ SEC กำหนดขึ้น โดยใช้ความสามารถและความถนัดที่ SEC สามารถปฏิบัติได้ดี เพื่อสร้างประโยชน์และแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยจากบทความเรื่อง Looking Ahead-5 CSR Trends on the Radar for 2014 by Liz Gorman and Lesley Lammers ได้สรุปภาพใหญ่ของสิ่งที่องค์กรต่างๆ จะกระทำควบคู่ไปกับการสร้างความสามารถการแข่งขัน ด้วยการสร้างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มี 5 เรื่อง ดังนี้

 

-The search for new materials: การแสวงหา คิดค้น ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุประเภทใหม่ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องนี้ SEC ได้ริเริ่มไปบ้างแล้ว เช่น การใช้เปลี่ยนมาใช้สาร SyBr Safe แทน Ethidium bromide ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

 

-GMOs-The Buck for Transparency Does Not Stop Here: การไม่ใช้สิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากการตัดแต่งยีนหรือสารพันธุกรรม และให้ความสำคัญกับการติดฉลากที่ระบุแหล่งที่มาและส่วนผสมต่างๆไว้ชัดเจน

 

-Employee Engagement 2.0- It’s All About Choice: การสร้างความผูกพันกับพนักงาน และการสร้างการมีส่วนร่วมแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นอาสาสมัครในโครงการ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งแนวโน้มเรื่องนี้ สำหรับ SEC ถือเป็นจุดเด่น ด้านการได้รับความร่วมมือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของ SEC จากพนักงานด้วยดีมาตลอด และยิ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยแล้ว… ถึงไหนถึงกัน…

 

-The Rise of Social Entrepreneurs: สัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงการเอาใจใส่ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจต่างๆ ได้แก่ การจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะ

 

-More focus on Climate Change Adaptation: การมุ่งเน้นที่สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้นขององค์กรธุรกิจต่างๆ สืบเนื่องมาจากการที่สภาวะแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมลพิษและปริมาณคาร์บอนที่เพิ่มสูงขึ้น แม้เรื่องนี้ SEC จะไม่ได้สร้างมลพิษและปล่อยคาร์บอนออกมาในปริมาณสูงเหมือนอย่างโรงงานอุตสาหกรรม แต่ SEC ก็มุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการของเสียและวัตถุอันตรายจากกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบอย่างเป็นระบบ

 

ครับ จาก Trend ทั้ง 5 เรื่อง ถือว่า SEC ไม่ Out หรือ ตกเทรนด์ นะครับ แถมหนักไปทาง In-trend เสียด้วยซ้ำ SEC เอาจริงเอาจังกับ CSR ไม่เชื่อ ถามพี่บุษราคัม ดูซิครับ   

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2557 11:38 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2557 11:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมมองว่าองค์กรในบ้านเราน้อยมากที่จะให้ความสำคัญกับ  CSR "ภายใน"

ส่วนใหญ่จะเน้น imaging 

อิอิอิ

 

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ