นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1071
ความเห็น: 0

SIM 2014

พึ่งจะผ่านพ้นไปกับ งานประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ เดิมเรียกว่า การประชุมผู้ส่งมอบ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา สำหรับการประชุม SIM (Stakeholder Involvement Meeting) ปีนี้ จัดขึ้นที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสื่อสารและชี้แจงถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนแนวทางและวิธีการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว ซึ่งการประชุมในลักษณะนี้นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะได้มีโอกาสมาพบหน้ากัน และพบกันพร้อมๆกันหลายๆรายในคราวเดียวกัน รวมถึงผู้จัดการประชุมยังเป็นหน่วยงานราชการอีกด้วย ช่างเป็นโอกาสทองของผู้แทนจำหน่ายและบริษัทต่างๆเสียจริงๆ ไม่ต้องลงทุนเงิน เพียงลงทุนเวลาเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มีเฉพาะผู้ขายผู้ส่งมอบเท่านั้น ยังมีลูกค้าเอกชนและหน่วยงานภายใน ม.อ. อีกด้วย

 

โดยภาพรวมของการจัดงานประชุมครั้งนี้ ดำเนินการเสร็จสิ้นลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของศูนย์เครื่องมือฯ เมื่อลองนั่งลงทบทวน แล้วมองย้อนกลับไป มีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้าง เป็นไปอย่างที่คิดหรือไม่ ทำไม อย่างไร มาช่วยกันคิดกันดีกว่า

 

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมตามจำนวนที่ต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ขาย และหน่วยงานภายใน ม.อ. ถึงแม้จะไม่ครบตามจำนวนที่ตอบรับมาก็ตาม ส่วนในกลุ่มลูกค้าเอกชน ดูจะน้อยไปกว่าเป้า จำเป็นต้องปรับคิดหาวิธีใหม่ในปีหน้า ทำอย่างไรให้ได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบตามเป้าหมาย

 

ส่วนรูปแบบการประชุม ประกอบด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงานสำคัญ ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชุม ที่ต้องการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทราบ และในส่วนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นด้วยตนเองนั้น เกิดขึ้นค่อยข้างยาก จำเป็นต้องอาศัยการซักถามในแต่ละประเด็นโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลในแต่ละด้านอย่างครบถ้วน ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจและมีข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม จึงเป็นหัวใจสำคัญ ในการดึงเข้ามาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับประเด็นการสื่อสารข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยกับพี่ทดแทน ที่ให้ความเห็นไว้ว่า กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างจังหวัด หรือกรุงเทพฯ ควรมีแผนที่ให้เขาด้วย หรือระบุให้ชัดเจนเป็นพิกัดที่ตั้งแผนที่ผ่านระบบ Line ไปเลย เพราะคิดว่าจะหวังพึ่ง google map บางทียังพาไปผิดที่ผิดทางก็มี

 

สายสัมพันธ์ และความสนิทชิดเชื้อ ระหว่างผู้ขาย หรือลูกค้า กับบุคลากรศูนย์เครื่องมือฯ ยังคงเป็นอีกเหตุผลสำคัญข้อหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี แต่จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครจะสนิทสัมพันธ์กับใคร แต่อยู่ที่การสร้าง ดูแลและรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นให้แน่นแฟ้นมั่นคง จนเกิดเป็นความผูกพันมากกว่า เพราะความผูกพันเหล่านั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่ผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างยั่งยืนนั่นเอง  

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 มิถุนายน 2557 22:32 แก้ไข: 29 มิถุนายน 2557 22:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 Our Shangri-La, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ