นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1164
ความเห็น: 0

CSR กับระบบการนำองค์กรของ SEC

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การตรวจประเมินโครงการ Kaizen Thailand Award การเร่งทำชั่วโมง Tell Me More ให้ครบ 50 ชั่วโมง เพื่อสอบวัดผล การตรวจสุขภาพประจำปี การอบรม Traceability และปิดท้ายในสัปดาห์ ด้วยการประชุมทีม TQA เพื่อจัดทำรายงาน  TQA

 

สำหรับ TQA นั้น ประเด็นสำคัญในการทบทวนก็คือ ระบบการนำองค์กร (Leadership Systems) ซึ่งระบบการนำองค์กรใหม่ของ SEC มีชื่อเก๋ๆว่า "Spaceship Model" โดยได้ทบทวนใหม่ แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียด ให้ครบถ้วน และชัดเจนยิ่งขึ้น ในประเด็นต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแต่งให้สวยงามทันสมัย

 

ระบบการนำองค์กรใหม่นี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือฯ “คนธรรมดา” เจ้าเก่า และเจ้าประจำ นำเสนอรูปลักษณ์ใหม่ของ Leadership Model ที่ไม่เหมือนใครในท้องตลาด โดยระบบการนำฯใหม่นี้ นอกจากจะมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืนแล้ว (HPO and SO) ยังกำหนดให้ผู้นำสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง 2 เรื่อง ก็คือ

-ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และ

-การกำกับดูแลองค์กร (CG)  

 

กิจกรรม CSR ของ SEC รับผิดชอบโดย “พี่บุษราคัม” ได้จัดกิจกรรม CSR รูปแบบต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปลูกป่า กิจกรรมวันเด็ก การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และล่าสุดกับกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ กับโครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท ในจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไว้รออ่านจากพี่บุษราคัมแล้วกันคับ

 

CSR อาจแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ครับ

แบบที่ 1 เกิดชึ้นโดยองค์กรตามลำพัง (Corporate-driven CSR)

CSR แบบนี้ส่วนใหญ่ของการดำเนินการจะเป็นไปโดยความคิดและการกระทำของบุคลากรภายในเอง ได้แก่

-CSR In Process : จะเป็นการทำ CSR ที่ฝั่งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ แทรกเข้าไปทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการวิจัย พัฒนาการออกแบบ การผลิต การจัดส่ง จนถึงการบริการ

-CSR after Process : เป็นการทำ CSR เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจ โดยมาก จะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจโดยตรง แต่จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร

 

แบบที่ 2 เกิดจากการมีส่วนร่วมขององค์กร และคนภายนอก (Social-driven CSR)

การทำ CSR แบบนี้ องค์กรจะดึงลูกค้า คู่ค้า หรือแม้แต่สังคมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

 

แต่ไม่ว่าจะเป็น CSR แบบใดก็ตาม องค์กรต่างๆ ต่างก็ทำด้วยความตั้งใจ อยากแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ที่องค์กรอยู่ร่วมอาศัย แสดงออกถึงความมุ่งมั่นว่า

องค์กรไม่เพียงแต่จะมุ่งสร้างคนและองค์กรที่เก่งและมีสมรรถนะสูงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังต้องการสร้างคนและองค์กรที่ดีให้แก่สังคมควบคู่กันไปด้วย

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 June 2014 14:40 Modified: 08 June 2014 14:40 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ