นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 958
ความเห็น: 0

ไทย Leadership capabilities 2014

ผู้นำ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำให้ผู้อื่นทำงานในระดับต่างๆที่ต้องการ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งปัจจุบันเห็นได้ชัดมาก ดังตัวอย่างเหตุการณ์ชุมชนต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีผู้นำ หรือแกนนำการชุมนุม พูดจาชักจูงผู้ที่มีความต้องการคล้ายๆกัน ให้เห็นคล้อยตามกัน และร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน

 

ไม่ว่าจะเป็นวงการแฟชั่น ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา อาหาร พลังงาน ระบบขนส่ง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่มีผู้นำของแต่ละวงการด้วยกันทั้งสิ้น โดยองค์กรซึ่งเป็นผู้นำนั้นต้องไม่หยุดนิ่งที่จะปรับปรุงพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ อีกทั้งสามารถครองใจลูกค้าและสร้างขวัญกำลังให้พนักงานเอง จนเกิดเป็นความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ชี้นำให้องค์กรก้าวขึ้นสู่เบอร์ 1 ของธุรกิจได้ คือ ผู้นำ “Leadership”

 

ผู้นำ เป็น Key person สำคัญในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมาย ดังนั้น ศักยภาพของผู้นำ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ องค์กรจึงต้องมีระบบการพัฒนาผู้นำ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคต แต่ปัจจุบันการพัฒนาผู้นำไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องของทักษะและความรู้เพียงอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งสำคัญไม่น้อยกว่ากัน

 

ผมเปิดอ่านหนังสือ Business+ ฉบับที่ 24 เล่มที่ 294 เดือนสิงหาคม 2556 พบบทความหนึ่งที่น่าสนใจ ได้กล่าวถึง 6 คุณลักษณะที่ต้องมีของผู้นำไทย ปี 2020 โดยข้อแรกบอกไว้ว่า ผู้นำ “ต้องมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์” “Resilience” ผู้นำต้องสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ที่ดูเทาๆ ไม่มีความแน่นอนเอาซะเลย แต่สามารถตั้งสติและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับองค์กรในอนาคต

 

อ่านเพียงแค่ข้อแรกก็ต้องถอนหายใจยาวๆเสียแล้ว หนักเอาเรื่องไม่น้อยเลย แต่พออ่านข้อนี้จบ ทำให้เข้าใจความสอดคล้องที่เกิดขึ้น ว่าทำไมผู้นำต้องมีคุณลักษณะเช่นนั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นการบังเอิญ หรือการคาดการณ์ที่แม้นยำก็ตามของผู้ทำวิจัยและรวบรวมข้อมูล Leadership capabilities 2014 ดังกล่าว

 

ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ TQA 2014-2015 โดยเกณฑ์ข้อ 1.1การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง ได้ระบุไว้ว่า ผู้นำระดับสูงมีการดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการประเมินผลได้ผลเสียของความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด (Intelligent Risk Taking) ซึ่งผู้นำจะชี้นำองค์กรไปทิศทางใด ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ ที่ผ่านการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว ไม่ใช่ตัดสินใจไปโดยยึดติดแต่ในเรื่องของประสบการณ์ของผู้นำเท่านั้น

 

ผมโชคดีครับ ที่อยู่ในองค์กรที่มีผู้นำและผู้ตามที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันนี้ ดังเห็นได้จากศูนย์เครื่องมือฯนำเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 รวมทั้งปัจจุบันเริ่มเอาจริงเอาจังการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆขององค์กร ซึ่งถือเป็นจุดเปราะบางที่ไม่ควรมองข้าม สามารถกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกได้มากกว่าการตั้งรับเพียงอย่างเดียว ทำให้องค์กรเราไม่ล้าหลัง เตรียมพร้อมการก้าวขึ้นสู่ผู้นำทางด้านการให้บริการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์   

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 28 Febuary 2014 15:50 Modified: 28 Febuary 2014 15:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.236.216.93
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ