นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1221
ความเห็น: 1

TQA News 2 เกาะติดตามกระแสผลการประเมินTQA55

จากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง TQA ประจำปี 2555 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปและวิเคราะห์ได้ดังนี้

บุคลากร 

       -แผนด้านบุคลากร ศูนย์เครื่องมือฯมีระบบในการบริหารจัดการบุคลากรให้มีจำนวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด ที่สอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร เพื่อกำหนดแผนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

 

       แม้ว่าจะมีกระบวนการวิเคราะห์ แต่เนื่องด้วยแผนกลยุทธ์แบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาบุคลกรนั้น จึงเกิดคำถามขี้นมาว่า เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนการพัฒนาบุคลากรควรแยกให้ชัดเจนหรือเปล่า มีแนวทางการพัฒนาเหมือนกันรึไม่ ระหว่างระยะสั้นและระยะยาว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

นวัตกรรม 

       -ข้อมูลความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้าจากช่องทางการรับฟังต่างๆ ถูกรวบรวมและนำมาพิจารณาผ่านกระบวนการกำหนดความต้องการของลูกค้าและตลาดโดยทีมการตลาด ด้วยการวิเคราะห์ Sweet Spot และ Five Force จนนำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรม แต่จะทำอย่างไรให้การสร้างนวัตกรรมเหล่านั้นสามารถตอบสนองลูกค้าแต่ละกลุ่มและส่วนตลาดได้เกินความคาดหวัง

 

       -ตามเกณฑ์ TQA ใหม่นั้น (ปี2013-2014) ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมอย่างมาก โดยให้ระบุถึงแนวทางในการปลูกฝังและการจัดการนวัตกรรมขององค์กร แต่เมื่อดูจากแผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแล้ว ในปีหน้าศูนย์เครื่องมือฯแสดงความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับนวัตกรรม ดังเห็นได้จากกำหนดให้มีการนำเสนอนวัตกรรม 1 person 1 innovative idea ปีละ 2 ครั้ง และนำเสนอไคเซ็น (Kaizen) ปีละ 2 ครั้งเช่นกัน

การบริการความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM)

       -แม้ว่าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูสู่สภาพเดิม แต่ศูนย์เครื่องมือฯเริ่มนำ BCM มาใช้ในการระบุภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนวทางการเตรียมความพร้อมบางแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น อาจต้องกำหนดเป็นกลยุทธ์เพิ่มเติมในความท้าทายด้าน Reliability ของเป้าประสงค์เรื่องการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานเป็นเลิศ หรือเปล่าครับ?

ตัวชี้วัด 

       -สำหรับตัวชี้วัดผลลัพธ์ พบว่าไม่ครอบคลุมผลการดำเนินงานที่สำคัญตามที่คณะกรรมการประเมินยกตัวอย่างไว้ แต่ผลการดำเนินงานเรื่องใดบ้างที่ไม่มีตัวชี้วัด ต้องค้นหาก่อนครับ

 

จากผลการประเมินดังกล่าว ศูนย์เครื่องมือฯยังคงมีงานหนักรออยู่ ตอนนี้รอเพียง “สัญญาณไฟเขียว” จากท่านแม่ทัพของเรา คนธรรมดา ที่ยังคง Concept มีความไม่ธรรมดามาให้บุคลากรได้ท้าทายอยู่สม่ำเสมอ

 

ตอนนี้ สิ่งที่ทำได้ไปก่อนก็คือ มองหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ (OFI โอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา) จากคณะกรรมการตรวจประเมินเอาไว้ก่อนนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 ตุลาคม 2556 15:48 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2556 15:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านแล้วได้ความรู้ดีมากครับ เรื่องคุณภาพ กับ คนคุณภาพ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.219.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ