นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 767 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1176 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 1017 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 802 0
กาวยางธรรมชาติ 612 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1329 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1275 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 793 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1115 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1364 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1127 0
บริการ Rubber compounding 1132 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1798 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 908 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1541 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1160 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1125 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 855 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 944 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1454 3
UTM-Temperature chambers 827 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2224 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1085 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 975 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 749 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 931 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 692 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 831 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 918 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1195 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 828 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1070 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 867 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1469 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 711 0
UV Stability Test 920 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 916 0
GC-O จมูกของฉัน 961 0
การทำนายค่า Fusibility 845 1
Softening temperature test 557 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 831 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 794 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 706 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1049 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1267 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 860 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1368 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 821 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 738 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2167 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1082 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 780 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 908 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 696 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1235 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 3068 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1220 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 848 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 909 0
Rubber Rheometer: History 1177 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1087 0
สมการ Mooney 849 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2520 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 651 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 854 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 942 0
Combine water content ในยิปซั่ม 741 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1008 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 825 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1103 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 621 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 753 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 677 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 656 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 524 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 758 0
AAR: การประชุม SIM 2015 736 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 868 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1067 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 763 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 748 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2995 0
Advance DSC 844 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1028 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1817 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 942 0
โคโลญไล่ยุง 1111 0
รู้ทันกับ OES 904 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 718 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 875 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2306 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1246 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1851 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1500 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2061 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1259 0
Fume hood สีเขียว 1514 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1531 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1240 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1992 2