นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 364 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 977 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 807 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 675 0
กาวยางธรรมชาติ 506 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1138 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1063 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 672 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 901 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1160 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 988 0
บริการ Rubber compounding 980 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1484 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 791 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1328 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1022 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 972 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 747 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 819 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1212 3
UTM-Temperature chambers 720 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 1897 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 930 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 828 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 665 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 836 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 594 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 734 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 777 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1055 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 715 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 964 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 779 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1265 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 606 0
UV Stability Test 802 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 810 0
GC-O จมูกของฉัน 853 0
การทำนายค่า Fusibility 704 1
Softening temperature test 456 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 723 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 663 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 633 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 950 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1129 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 778 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1201 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 751 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 665 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 1975 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 972 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 680 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 821 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 627 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1105 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2687 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1090 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 767 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 807 0
Rubber Rheometer: History 1025 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 955 0
สมการ Mooney 766 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2170 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 589 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 777 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 806 0
Combine water content ในยิปซั่ม 689 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 908 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 721 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 997 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 557 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 695 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 623 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 610 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 472 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 702 0
AAR: การประชุม SIM 2015 673 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 773 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 977 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 677 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 657 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2789 0
Advance DSC 747 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 922 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1666 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 867 0
โคโลญไล่ยุง 1022 0
รู้ทันกับ OES 833 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 661 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 810 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2085 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1142 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1607 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1415 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 1935 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1182 0
Fume hood สีเขียว 1407 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1348 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1154 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1876 2