นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 652 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1128 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 978 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 770 0
กาวยางธรรมชาติ 586 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1270 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1226 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 758 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1052 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1321 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1100 0
บริการ Rubber compounding 1098 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1751 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 879 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1483 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1129 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1087 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 823 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 920 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1412 3
UTM-Temperature chambers 804 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2150 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1053 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 932 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 723 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 907 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 671 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 806 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 887 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1163 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 804 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1043 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 841 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1418 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 686 0
UV Stability Test 884 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 884 0
GC-O จมูกของฉัน 932 0
การทำนายค่า Fusibility 796 1
Softening temperature test 535 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 799 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 742 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 687 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1011 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1238 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 838 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1311 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 801 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 719 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2126 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1054 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 756 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 889 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 679 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1198 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2915 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1183 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 830 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 886 0
Rubber Rheometer: History 1141 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1050 0
สมการ Mooney 829 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2435 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 632 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 836 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 911 0
Combine water content ในยิปซั่ม 725 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 989 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 803 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1069 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 603 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 735 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 661 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 645 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 506 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 741 0
AAR: การประชุม SIM 2015 722 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 842 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1048 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 739 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 728 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2935 0
Advance DSC 815 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1008 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1789 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 920 0
โคโลญไล่ยุง 1089 0
รู้ทันกับ OES 888 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 699 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 860 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2238 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1223 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1808 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1476 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2032 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1240 0
Fume hood สีเขียว 1494 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1492 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1224 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1965 2