นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 1806 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1640 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 1601 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 1166 0
กาวยางธรรมชาติ 888 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1803 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1682 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 1116 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1637 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1814 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1442 0
บริการ Rubber compounding 1395 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 2354 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 1194 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 2033 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1511 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1535 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 1133 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 1226 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1915 4
UTM-Temperature chambers 1095 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2747 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1411 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 1331 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 983 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 1159 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 946 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 1079 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 1248 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1558 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 1095 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1314 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 1075 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1857 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 961 0
UV Stability Test 1233 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 1162 0
GC-O จมูกของฉัน 1258 0
การทำนายค่า Fusibility 1186 1
Softening temperature test 763 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 1114 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 1024 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 925 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1308 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1585 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 1107 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1723 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 1012 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 957 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2621 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1423 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1036 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1120 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 881 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1457 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 3831 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1582 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 1096 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 1172 0
Rubber Rheometer: History 1572 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1416 0
สมการ Mooney 1098 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 3375 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 825 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 1060 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 1209 0
Combine water content ในยิปซั่ม 879 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1213 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 1072 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1404 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 815 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 930 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 892 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 839 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 734 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 921 0
AAR: การประชุม SIM 2015 959 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 1106 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1279 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 961 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 950 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 3336 0
Advance DSC 1136 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1289 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 2137 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 1119 0
โคโลญไล่ยุง 1375 0
รู้ทันกับ OES 1136 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 916 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 1077 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2776 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1489 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 2220 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1767 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2375 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1478 0
Fume hood สีเขียว 1756 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1958 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1440 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 2333 2