นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 2325 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1806 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 1944 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 1323 0
กาวยางธรรมชาติ 1021 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 2003 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1923 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 1242 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 1811 0
ลูกยางถอนขนไก่ 2012 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1564 0
บริการ Rubber compounding 1539 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 2611 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 1384 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 2200 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1654 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1695 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 1273 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 1369 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 2087 4
UTM-Temperature chambers 1229 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 2993 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 1568 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 1501 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 1127 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 1292 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 1087 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 1224 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 1392 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1700 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 1219 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 1474 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 1210 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 2030 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 1071 0
UV Stability Test 1364 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 1264 0
GC-O จมูกของฉัน 1405 0
การทำนายค่า Fusibility 1341 1
Softening temperature test 878 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 1259 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 1155 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 1027 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 1492 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1733 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 1224 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1890 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 1118 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 1063 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2868 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 1609 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1150 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 1236 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 988 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1598 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 4161 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1723 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 1198 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 1290 0
Rubber Rheometer: History 1752 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 1605 0
สมการ Mooney 1208 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 3706 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 931 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 1169 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 1332 0
Combine water content ในยิปซั่ม 964 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 1332 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 1244 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1546 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 923 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 1022 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 999 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 931 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 853 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 1033 0
AAR: การประชุม SIM 2015 1074 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 1206 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 1379 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 1074 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 1054 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 3495 0
Advance DSC 1288 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 1413 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 2295 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 1226 0
โคโลญไล่ยุง 1494 0
รู้ทันกับ OES 1250 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 1031 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 1184 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2967 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1608 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 2409 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1873 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 2540 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1596 0
Fume hood สีเขียว 1886 1
เรื่องปุ๋ยๆ 2201 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1542 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 2514 2