นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
Flammability Tester ทดสอบการลามไฟตามมาตรฐาน UL94 412 0
แผ่นรองฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 1016 0
การตรวจพินิจ (Visual Testing) ในงานวัสดุ 850 0
กล้องคอนโฟคอลเลเซอร์ฟื้นคืนชีพ 702 0
กาวยางธรรมชาติ 525 0
แผ่นยางกันซึมในงานคอนกรีต 1178 0
ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์ 1107 0
พื้นรองเท้าย่อยสลายได้ 702 1
เม็ดยางดำในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 944 0
ลูกยางถอนขนไก่ 1209 0
การนำไฟฟ้า-ต้านทานไฟฟ้าของยาง 1013 0
บริการ Rubber compounding 1006 0
บริการทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “รองเท้าแตะ” 1556 3
WET SEM ถ่ายภาพตัวอย่างของเหลวด้วย SEM 818 0
หมอนยางพารา กับการทดสอบความทนแรงอัดซ้ำคงที่ 1366 0
ปริมาณเนื้อยางทั้งหมดในหมอนยางพารา 1050 0
Next generation กล้องจุลทรรศน์คอนโฟคอลเลเซอร์ 1003 1
ผลิตภัณฑ์ยางที่นำมาใช้กับการขนส่งระบบราง 773 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 3: ลูกกลิ้งยาง 851 0
ผลิตภัณฑ์ยางด้านวิศวกรรม 2: ฝายยาง 1261 3
UTM-Temperature chambers 742 0
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางงานด้านวิศวกรรม 1 1951 0
Indentation hardness index ดัชนีความแข็งเชิงกด 960 2
ทดสอบ Apparent Density ในหมอนและที่นอนยางพารา 854 0
Rubber aging tester การเสื่อมสภาพ 681 1
Ozone aging test กับ staining of surfaces 856 0
Carbon contamination บนพื้นผิววัสดุ 617 0
Grading ยางแผ่นรมควัน 753 0
Stress Relaxation กับเครื่อง Creep Tester 812 0
ความหนาแน่นของพันธะในยาง กับ Stress Relaxation Test 1089 2
มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์ 742 0
โครงสร้างจุลภาคยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ 987 0
พญาครุฑ จ้าวเวหา 802 0
Cone Calorimeter ทดสอบการลุกติดไฟ 1312 0
ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา 632 0
UV Stability Test 822 0
Value Added Activites บริการ consult ปี 2559 สำเร็จกว่า 90% 825 0
GC-O จมูกของฉัน 881 0
การทำนายค่า Fusibility 719 1
Softening temperature test 473 0
ความแข็ง Rockwell และ Shore 755 0
Ozone Aging Tester: Triangular Specimens 695 0
%HBay testing ในยางคอมพาวด์ 654 0
Durometer: ชนิดของหัวกดและความแข็งของวัสดุ 976 0
การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ 1163 0
Ethanol: ชื่อบนฉลากตัวอย่าง 798 0
ยางพื้นรองเท้า: มาตรฐานอุตสาหกรรม 1228 0
Rubber Mats: ความทนต่อความร้อนของบุหรี่ 773 0
SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง 677 0
เครื่องวัดสี และเครื่องเทียบสีโลวิบอนด์ 2023 1
ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ 993 0
Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 711 0
Weathering Tester: ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัสดุ 841 0
การประเมินอากรสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 640 0
อุตสาหกรรมยาง: Rubber Testing 1128 0
เครื่องทดสอบมุมสัมผัส 2735 0
Volatile Solids และ Fixed Solids 1120 0
เกร็ดน่ารู้ confocal: สติกเกอร์ไดคัท 782 0
Walkthrough เดินๆ ดูๆ แบบ BCM 828 0
Rubber Rheometer: History 1062 0
เกร็ดน่ารู้ SEM: เมื่อตัวอย่างเหนียวและหักยาก 987 0
สมการ Mooney 781 0
Mesh sizeวัดขนาดช่องเปิดบนตะแกรง (sieve) 2239 0
CLEM: เตรียมตัวอย่างอย่างไร 600 0
CLEM: ประยุกต์ใช้ลำแสงอิเล็กตรอนใน Fluorescence Microscope 799 0
ตรวจสอบการปลอมปนด้วย Specific Rotation 846 0
Combine water content ในยิปซั่ม 699 0
การวิเคราะห์แร่ยิปซั่ม 932 0
Ash Fusion Temperature กับปริมาณแร่ธาตุในเถ้าถ่านหิน 742 0
ชื่อ LOI เหมือนกัน แต่วัดต่างกัน 1019 0
QP-RES-002: ปรับแก้อะไรใหม่ 574 0
BET ทดสอบถ่านปลุกฤทธิ์ 710 0
งานทดสอบยาง Microstructure testing 634 0
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด 623 0
ชวนไปดูกล้องตัวใหม่กัน 478 0
งาช้าง ที่คุณมีแท้หรือไม่ 715 0
AAR: การประชุม SIM 2015 683 0
BCM เริ่มต้นอย่างไร (2.1) 794 0
เมนูยอดฮิต 4 เชื้อ ชี้คุณภาพน้ำดื่ม 989 0
การจำแนกชนิดฟันและกระดูกด้วย EDX 692 1
Ash fusibility กับคุณภาพของเชื้อเพลิง 684 0
น้ำหนักตะกอนจุลินทรีย์ 2817 0
Advance DSC 763 0
การสร้างชิ้นงานจำลอง (3D model) งานยากที่กลายเป็นเรื่องง่ายไปซะแล้ว 944 0
DSC Furnaces: ทำไม Double Furnaces จึงดีกว่า Single Furnace 1698 0
ปูกระเบื้อง แล้วเกิดคราบเหลือง 883 0
โคโลญไล่ยุง 1046 0
รู้ทันกับ OES 851 0
จริยธรรมปฏิสัมพันธ์ 672 0
พลังงาน: งานบริการทดสอบที่ไปได้สวย 821 0
แห้งเร็วขึ้นด้วย Foam-mat drying 2121 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ผิวเคลือบกระเบื้องปูพื้น 1165 0
เกร็ดน่ารู้ SEM การตรวจแบคทีเรียในอาหารเสริม 1640 0
ทำอะไรดีกับเงิน 4 ล้าน 1434 7
น้ำปลา: วัตถุเจือปนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 1965 1
เกร็ดน่ารู้ SEM ล้างบัฟเฟอร์ด้วยบัฟเฟอร์ 1202 0
Fume hood สีเขียว 1431 1
เรื่องปุ๋ยๆ 1394 0
ปิดท้ายTraining Need 57 ด้วย BET 1173 0
ชีวมวล กับ ค่า Ash Fusion Temperature 1901 2