นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1043
ความเห็น: 0

Ozone aging test กับ staining of surfaces

การทดสอบความทนทานต่อโอโซน (Ozone resistance) ของผลิตภัณฑ์นั้น ศูนย์เครื่องมือฯ ให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง Ozone Aging Tester ด้วยอัตราค่าบริการต้นทุนเพียง  1,200 บาทต่อชั่วโมง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาศักยภาพการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ได้คุณภาพให้แก่ภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่นและเอกชน ตามนโยบายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล

 

Ozone resistance เป็นสมบัติทางกายภาพอย่างหนึ่งของยางคงรูป โดยการศึกษารอยแตก (Cracking) ที่เกิดขึ้นหลังจากนำชิ้นทดสอบที่ได้รับความเครียด (มีการยืดตัว, % elongation) ไปสัมผัสกับอากาศที่มีปริมาณโอโซนสูงและปรับสภาะะต่างๆ ตามที่มาตรฐานกำหนด (ASTM D 1149, ASTM D 1171) ได้แก่ tensile strain, % of elongation, frequency, ozone level, temperature, time รวมถึงลักษณะชิ้นตัวอย่าง ความยาว กว้างและหนา ต้องเตรียมชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐาน มีลักษณะ 3 แบบด้วยกัน คือ 1.Rectangular specimen 2.Tapered specimen 3.Triangular specimen

อย่างไรก็ตามการเตรียมและทดสอบชิ้นตัวอย่างรูปแบบต่าง ๆ นั้น วัตถุประสงค์หลักและผลการทดสอบที่ได้ คือ การเกิดรอยแตกบนพื้นผิวชิ้นตัวอย่างหรือไม่เท่านั้น แต่สำหรับครั้งนี้แตกต่างออกไป ต้องการศึกษาผลของโอโซนที่ไปเร่งปฏิกิริยาเคมีในชิ้นตัวอย่างให้เกิดการปลดปล่อยสารเคมีส่วนผสม หรือไอระเหยออกมา ปรากฎเป็นคราบหรือรอยเปื้อน (Staining) บนฉากวางรองตัวอย่าง

 

ตามมาตรฐาน ASTM D 925 ได้เขียนถึงวิธีการทดสอบสมบัติของยางเกี่ยวข้องกับการเกิด staining บนพื้นผิววัสดุ โดยนำชิ้นตัวอย่างที่ต้องการทดสอบวางลงบนแผ่นรอง แล้วใช้แผ่นรองอีกชิ้นวางทับด้านบนในลักษณะปะกบแบบแซนวิส และใช้ weight วางทับด้านบนของแซนวิส ก่อนนำไปบ่มในตู้ควบคุมสภาวะการทดสอบ เช่น ตู้ oven เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วนำมาตรวจสอบหารอยเปื้อนบนแผ่นรองชิ้นตัวอย่าง โดยใช้เครื่องวัดสีวิเคราะห์ความแตกต่างของสีระหว่างชุดทดสอบและชุดควบคุม รายงานระดับการเกิด staining

ดังนั้นแนวทางการทดสอบการเกิด staining ด้วย ozone aging tester นั้น ต้องติดตั้งแผ่นรองแนบติดเข้ากับชิ้นทดสอบในลักษณะแนวตั้งตามลักษณะของการวางชิ้นงานภายใน ozone chamber เพื่อให้ไอระเหยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทดสอบสามารถเคลือบลงบนแผ่นรอง และสามารถสังเกตเห็น stain ที่เกิดขึ้นได้ง่าย

หลังจากทดสอบเสร็จ นำชิ้นทดสอบและแผ่นรองชิ้นทดสอบ มาถ่ายรูปดูพื้นผิวตรวจสอบการเกิดรอยแตก (cracks) บนชิ้นตัวอย่างและตรวจหารอยเปื้อน (Staining) บนแผ่นรอง เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดสอบ แล้วนำไปรายงานผลการทดสอบต่อไป โดยคุณลักษณะของชิ้นตัวอย่างที่ต้องการไม่ปรากฎร่องรอยแตกบนพื้นผิว และไม่มีรอยเปื้อนเกิดขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 มกราคม 2560 19:55 แก้ไข: 08 มกราคม 2560 19:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.154.129
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ