นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1416
ความเห็น: 0

มอก. และหน่วยตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยางได้รับการพัฒนาและออกแบบ สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย แต่กว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะออกสู่ตลาดและถูกส่งมอบไปถึงมือผู้บริโภคนั้น ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมาไม่น้อยเช่นกัน โดยเฉพาะกระบวนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกรณีของผลิตภัณฑ์ยาง จะต้องสร้างหรือออกสูตรเคมียางที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ก่อนนำไปผลิตเป็นยางคอมพาวด์ที่สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์และมีสมบัติตามที่ต้องการได้ …และนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการออกสูตรเคมียางที่ดีนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้เกี่ยวกับสมบัติและการใช้งานของยางแต่ละชนิดโดยละเอียด ต้องรู้หน้าที่กลไกการทำงานของสารเคมีต่างๆ ที่จะผสมลงไปในยางเป็นอย่างดี รวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่จะใช้ในการผสมและการแปรรูปด้วย

 

ก่อนเราจะได้สูตรเคมียางที่ดีนั้น เราต้องนำยางคอมพาวด์ที่เตรียมได้ไปทดสอบสมบัติต่างๆ เช่น ความหนืดมูนนี่ (Mooney Viscosity), ลักษณะการวัลคาไนซ์ (Cure Characteristics) การกระจายตัวของสารเคมีและสารตัวเติมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดทางศูนย์เครื่องมือฯสามารถให้บริการได้ด้วยเครื่องมือที่เปิดให้บริการ ได้แก่ RPA, MDR, Mooney และ DisperGrader และหลังจากได้ยางคอมพาวด์ที่มีสมบัติตามต้องการแล้ว จึงนำไปขึ้นรูปและวัลคาไนซ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้ต้องได้รับการทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.) ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกด้วย …โอ้โหเฮะ..ทดสอบกันเยอะจริงๆนะครับ กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์มาใช้สักอย่าง

 

จากนโยบายทางของรัฐบาลในการสร้างความสุขให้กับประชาชน โดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือกันคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลไกทางการตลาดในการผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาดไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ นั่นหมายถึงสินค้าที่ผลิตออกมาขายได้นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ และมีสัญลักษณ์ มอก.บนผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องนำผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพ

 

แต่หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้นั้น ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องรอนานและเสียโอกาสทางธุรกิจ ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จึงได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างความร่วมมือด้านการมาตรฐาน ขึ้นระหว่าง PSU และ สมอ. เพื่อเข้ามาขับเคลื่อนให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในทางภาคใต้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

MOU ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ใน PSU ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ศูนย์บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้รับมอบหมายหน้าที่ในด้านการกำหนดมาตรฐาน และการตรวจสอบและรับรอง เพื่อผลักดันไปสู่การจัดตั้งหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน (Standard Development Organization: SDO) ต่อไป

 

ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือสามารถให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ตาม มอก.ได้ 5 รายการ คือ แผ่นยางปูพื้น บล็อกยางปูพื้น แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ถุงมือยางใช้ในงานบ้าน และโฟมยางจากธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2559 14:07 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2559 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.214.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ