นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 889
ความเห็น: 0

ยุทธศาสตร์ชาติ กับ งานบริการทดสอบของเรา

นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้วิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่าง ที่คุ้นเคยกันดีนี่แหละครับ คือ หน้าที่หลักของผมบุคลากรคนหนึ่งในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรซึ่งมีพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล หน้าที่หลักๆ ของผม ก็คือ วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยตัวอย่างที่ส่งมานั้นมีทั้งตัวอย่างจากลูกค้าภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หัวหน้าบอกกับผมเสมอว่า งานของเรานักวิทยาศาสตร์ทุกคนล้วนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ระดับชาติเลยทีเดียว ฟังปุ๊บรู้สึกภูมิใจแฮะ ระดับชาติเลยหรือนี่ แต่ก็ยังงงๆ แล้วเราเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเมื่อลองอ่านร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่หัวหน้าให้มาแล้ว ต้องบอกว่า เราต้องทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ลองมากันว่าเกี่ยวข้องอย่างไร

ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ คือ

1) ด้านความมั่นคง

2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5) ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

6) ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ข้อ ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 เกี่ยวข้องกับเรามากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของ "การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ"

 

การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

โดยในการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน อาศัยการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารทั้งระบบครบวงจร ซึ่งกลุ่มสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จาก เนื้อไก่ กุ้งและผลิตภัณฑ์ อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานและเครื่องปรุง ผักและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งกลุ่มสินค้าเกษตรที่มีโอกาสด้านการตลาด เช่น ผลไม้สด ผลไม้เมืองร้อนอบแห้ง ไม้ยาง (เฟอร์นิเจอร์) และสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น และกลุ่มสินค้าที่ต้องปรับโครงสร้างการผลิต เช่น ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอม กระเทียม และมันฝรั่ง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือวัดและทดสอบ ตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิจัย นำงานวิจัยมาใช้ผลิตจริง และสุดท้ายการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ เครื่องมือวัดที่ทันสมัย และใช้วิธีทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล

 

และนั่นคงเป็นคำตอบที่เราทราบโดยอัตโนมัติทันทีว่า ทำไมเราในฐานะผู้ให้บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์จึงต้องพัฒนาศักยภาพตนเองในทุกด้านตลอดเวลา ทำให้เรารู้ว่าต้องพยายามและพยายามศึกษาค้นคว้าเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ ที่มีเข้ามาหลากหลายไม่ซ้ำกัน และองค์กรต้องจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทดสอบที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีสูงให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงและทั้งสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้งหมด ก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นงานที่เราจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของชาติให้สำเร็จได้

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 ตุลาคม 2559 16:38 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2559 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ