นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1227
ความเห็น: 0

UV Stability Test

การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Testing) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ได้จะถูกตรวจในเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใดที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานก็จะถูกแยกออก และส่วนที่ได้คุณภาพจะถูกตรวจสอบคุณสมบัติอื่นต่อไป เช่น สมบัติเชิงกล สมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางเคมี เป็นต้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

 

สำหรับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่บริการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันสามารถตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ มอก.ได้แล้ว 5 รายการ ได้แก่ 1)แผ่นยางปูพื้น 2)แผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ 3)บล็อกยางปูพื้น 4)ยางฟองน้ำ 5)ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน

UV Stability Test เป็นรายการทดสอบผลิตภัณฑ์เส้นใยเสริมแรง ที่ลูกค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งติดต่อสอบถามเข้ามา เป็นลักษณะการทดสอบความทนทานต่อแสงยูวี (UV resistance test) ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยเครื่อง Weathering Tester ทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM G154 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างทั้งก่อนและหลังทดสอบ ได้แก่ การเปลี่ยนสี (fading), การเหลืองตัว (yellowing), การหลุดลอก (cracking), การขุ่น (hazing) เป็นต้น โดยการจำลองสภาพอากาศดังกล่าวประกอบด้วยการจำลองแสงแดด น้ำค้าง และฝน

แต่ผลการทดสอบที่ลูกค้าต้องการ คือ ความเสถียรของวัสดุเมื่อสัมผัสกับแสงยูวี Stable หรื Not Stable ดังนั้นการทดสอบ weathering จึงเป็นวิธีหนึ่งในการศึกษาผลของยูวีได้ เมื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า สามารถทดสอบ UV resistant ได้ด้วยเทคนิค FT-IR ซึ่งวิธีการทดสอบไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก โดยนำตัวอย่างไปบ่มในตู้ UV เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วนำมาทดสอบด้วย FT-IR เพื่อศึกษาการเปลี่ยนของ FT-IR สเปคตรัม ที่ตำแหน่ง carbonyl peak 1,700 cm-1 หากพบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ณ ตำแหน่งความยาวคลื่นดังกล่าว แสดงถึงวัสดุไม่ Stable ต่อแสงยูวี ดังรูป (อ้างอิงจาก Marlene Lawston, 2015. In The Effect of Ultraviolet and Ultraviolet - Ozone Exposure on Polymers)

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 ตุลาคม 2559 19:24 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2559 19:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ