นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 536
ความเห็น: 0

Softening temperature test

สำหรับเครื่องทดสอบหาอุณหภูมิการหลอมของตัวอย่างชีวมวล Ash Fusibility Determinator ที่เคยนำมาเล่าให้ฟังกันไปบ้างแล้วนั้น บันทึกนี้ผมมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการหลอมตัวของขี้เถ้า ทำไม Slag ที่เหลือจากการเผาไหม้ถ่านหินในเตาเผาของเครื่อง Boiler จึงมีอุณหภูมิการหลอมตัวแตกต่างกัน มาดูกันครับ

ขี้เถ้า คือ ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของคาร์บอนในถ่านหิน และมี impure ที่พบได้ทั่วไปใน coal ash ซึ่งมีส่วนประกอบของ SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O และ K2O ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

 

แหล่ง Impurity ของถ่านหินเกิดขึ้นจาก 1) impure ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของถ่านหิน 2) impure ที่เกิดขึ้นในระหว่างชั้นหิน มีการแทรกตัวของแร่อื่นในชั้นถ่านหิน เช่น แร่ clay, shale, slate, pyrite, calcite 3) impure เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำเหมืองถ่านหิน โดย impure ยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Intrinsic และ Extraneous ซึ่งเมื่อพิจารณา Melting point ของ impure แต่ละตัว พบว่า มีค่าสูงกว่า Mixed ash (coal ash ปกติที่มี impure ผสมอยู่) เช่น melting point SiO2 และ CaO เท่ากับ 1,625 และ 2,570 °C เมื่อผสมอยู่ในสัดส่วนที่จำเพาะ ร้อยละ SiO2 : CaO เท่ากับ 63 : 37 ทำให้ mixed ash จะมี melting point เท่ากับ 1,436 °C เป็นต้น ดังนั้น impure เหล่านี้จึงมีผลต่อการเพิ่มหรือลดค่า melting point ของ Mixed ash ที่ได้

 

Melting point ของ mixed ash มีความสัมพันธ์กับ melting point ของ impure ซึ่งเป็นองค์ประกอบดังนั้น Slag ที่ได้จาก mixed ash จะหลอมตัวง่ายหรือยาก จึงขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของ impure เหล่านั้น เช่น หากเถ้าที่ได้มีองค์ประกอบของ impure ทั้งหมดเป็น alumina และ silica จะได้ Slag ที่มี Viscosity สูง หลอมตัวยาก นั่นเอง

Softening temperature test จึงเป็นวิธีที่เรียบง่ายที่สุด สำหรับใช้วัดค่าอุณหภูมิการหลอมตัวของ Slag โดยการวัดค่า Softening temperature (ST) ด้วยเครื่อง Ash fusion determinator นั่นเอง

ปัจจัยที่มีผลต่อค่า Softening temperature (ST)

-          ขนาด รูปร่างและลักษณะการเอียงของตัว cone

-          ความละเอียดของเถ้า

-          อัตราการให้ความร้อน

-          สภาพบรรยากาศในระหว่าง cone ได้รับความร้อน

ปัจจัยต่างๆ ถูกควบคุมให้เหมือนกันในระหว่างการทดสอบ เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D1857 โดยขึ้นรูปตัวอย่างเถ้า (สำหรับตัวอย่างถ่านหิน) ด้วยแม่พิมพ์มาตรฐาน ได้ cone ที่มีลักษณะ Triangular Pyramids โดยตัวอย่างเถ้าถูกเตรียมให้มีขนาดอนุภาคไม่เกิน 75 ไมโครเมตร ให้ความร้อนในอัตรา 8 °C/min และทดสอบในสภาวะ Oxidizing Atmosphere เหมือนกัน จึงสามารถนำค่า ST มาใช้เปรียบเทียบลักษณะของหล่อมตัวของ Slag จากถ่านหินแหล่งต่างๆ ได้

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กันยายน 2559 23:58 แก้ไข: 11 กันยายน 2559 23:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.22.132
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ