นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1528
comment: 0

การตรวจสอบคุณภาพยางฟองน้ำ

สัปดาห์ที่ผ่านมามีลูกค้าเข้ามาสอบถามถึงการทดสอบคุณภาพหมอนยางพารา ห้องปฏิบัติการสามารถทดสอบอะไรได้บ้าง ออกใบรับรองได้หรือไม่ ซึ่งลูกค้าไม่ทราบว่าต้องการทดสอบอะไรบ้าง แต่ต้องการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลทางด้านคุณภาพเพื่อจำหน่าย โดยยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่ให้ความสนใจในการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน

 

ยางฟองน้ำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 173-2519 ระบุนิยามไว้ว่า "ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติ หรือจากวัสดุสังเคราะห์ หรือทั้งสองชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นรูพรุน ยืดหยุ่นได้คล้ายฟองน้ำ"

ยางฟองน้ำยังแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ยางฟองน้ำจากยางธรรมชาติ
  2. ยางฟองน้ำจากวัสดุสังเคราะห์
  3. ยางฟองน้ำจากยางธรรมชาติผสมวัสดุสังเคราะห์

 

และยางฟองน้ำแต่ละประเภท ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  1. ชนิดกลวง (Cored foam rubbers) ได้แก่ยางฟองน้ำที่หล่อด้วยแบบที่มีแกน
  2. ชนิดตัน (Uncored foam rubbers) ได้แก่ยางฟองน้ำที่หล่อจนเต็มแบบที่ไม่มีแกน

 

การตรวจคุณภาพของยางฟองน้ำจากน้ำยางพาราธรรมชาติ ตาม มอก.173-2519 มีรายการทดสอบดังนี้

  1. การทดสอบแรงกดที่ทําให้ความหนาของโฟมยางลดลง 25% (Indentation test)
  2. การทดสอบแรงกดภายหลังการอบด้วยความร้อน (Accelerated aging test)
  3. การทดสอบหาการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (Compression set)

 

นอกจากการทดสอบตามรายการข้างต้นแล้ว เรายังสามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณยางธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนผสมภายในผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

พิจารณาตามรายการทดสอบและวิธีการทดสอบแล้ว เราสามารถให้บริการได้ครับ และแจ้งให้ลูกค้าทราบไว้ ตอนนี้ก็รอตัวอย่างส่งมาทดสอบต่อไป

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 June 2016 22:20 Modified: 26 June 2016 22:20 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.233.111.242
Message:  
Load Editor
   
Cancel or