นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 873
ความเห็น: 0

SEC เตรียมตัวร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ยาง

ตามที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (SEC) ได้เปิดการให้บริการทดสอบตัวอย่างทางด้านยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารานั้น ขณะนี้เครื่องมือทดสอบที่กำหนดแผนจัดซื้อ ติดตั้ง และเปิดบริการทั้งหมด ปี 2558 และ 2559 จำนวน 36 รายการ ใกล้เสร็จทั้งหมดแล้ว ซึ่งจากศักยภาพของเครื่องมือรุ่นใหม่ทันสมัย มีความหลากหลาย และโดดเด่นด้วยเครื่องมือวิจัยเชิงลึก จึงภูมิใจได้ว่า SEC จะมุ่งมั่นสู่การเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยางที่ได้มาตรฐานระดับประเทศอีกแห่งในอนาคต

 

การเดินทางไปสู่เป้าหมายนั้น นอกจากการกำหนดแนวทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จนสามารถสร้างคุณภาพและส่งมอบผลการทดสอบได้ตามมาตรฐานแล้ว ยังมีส่วนประกอบความสำเร็จอื่นที่ต้องร่วมมือกันสร้างขึ้นมา ก็คือ ทำอย่างไรให้ลูกค้าส่งตัวอย่างมาทดสอบ เพราะยังมี Lab อีกมากที่ให้บริการเช่นเดียวกัน และในฐานะ Lab ยางน้องใหม่ จะทำอย่างไร ให้ Lab สามารถเข้าไปยืนอยู่ภายในใจลูกค้าได้ สร้างรายได้แก่องค์กรและใช้ประโยชน์เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่า และนี่คือที่มาการทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้

งานนี้ต้องเตรียมตัวและหาข้อมูลกัน เริ่มต้นโดยนำข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT การผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมยางพารา จากกรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา มาดูกันก่อนดังนี้

1.  Strength

         - ไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลกมานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทำให้การหาตลาดส่งออกทำได้ง่าย

         -ไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตและแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะยางแผ่นรมควัน ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

         - เป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง เพราะพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศเป็นสำคัญ

 

2.  Weakness

         -  ผลผลิตยางพารากว่าร้อยละ 90 ต้องพึ่งพาตลาดส่งออก จึงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก

         -  การส่งออกยางพารามีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางรถไฟผ่านด่านปาดังเบซาร์ เพื่อไปถ่ายสินค้าลงเรือขนส่งระหว่างประเทศที่ท่าเรือปีนังของมาเลเซีย

         -  โครงสร้างการปลูกยางพาราของไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ทำให้มีต้นทุนสูงในการรวบรวมวัตถุดิบ  ค่าขนส่ง และค่านายหน้า/คนกลาง

         -  ต้นทุนการผลิตยางแท่งของไทยสูง เนื่องจากไทยใช้ยางแผ่นดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ขณะที่ประเทศคู่แข่งใช้น้ำยางสด หรือยางก้นถ้วย ทำให้กรรมวิธีการผลิตสั้น และมีต้นทุนต่ำกว่าไทย 

 

3.  Opportunity

         -  แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ส่งผลให้จีนมีความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น  ซึ่งช่วยทดแทนความต้องการใช้ยางพาราของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ EU ยังมีความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

         -  โครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขั้นต้นของไทยเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นผลิตเฉพาะยางแผ่นรมควันมาเป็นยางแท่งมากขึ้น นับเป็นการขยายโอกาสเพื่อสอดรับกับความต้องการของตลาดโลกที่หันมาใช้ยางแท่งมากขึ้น

 

4. Threat

         -  ราคายางพารามีความผันผวนสูงทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทานรวมถึงการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

         -  ผู้ผลิตยางรถยนต์พยายามคิดค้นเทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติทดแทนยางธรรมชาติได้มากขึ้นเนื่องจากราคายางธรรมชาติมีความผันผวนสูงกว่าราคายางสังเคราะห์มาก ประกอบกับอุปทานยางสังเคราะห์สามารถตอบสนองอุปสงค์ได้รวดเร็วกว่ายางธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤษภาคม 2559 23:04 แก้ไข: 15 พฤษภาคม 2559 23:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ