นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1312
ความเห็น: 0

ทดสอบยาง: ความทนต่อการพับงอ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์ (SEC) ให้บริการทดสอบตัวอย่างทางด้านยางตามมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งยางแท่ง ยางคอมพาวด์ ยางวัลคาไนซ์ และผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ สำหรับการทดสอบสมบัติเชิงกล SEC มีเครื่องมือหลากหลายรายการ พร้อมให้บริการทดสอบสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องการของแต่ละผลิตภัณฑ์ สำหรับในบันทึกนี้ นำการทดสอบความทนต่อการพับงอ มาเล่าให้ฟังกัน ทำไมจึงต้องทดสอบสมบัติดังกล่าว และรายงานผลทดสอบที่ได้เป็นอย่างไร

การทดสอบความทนต่อการพับงอ สามารถทดสอบได้ 2 วิธี คือ 1) ทดสอบด้วยเครื่อง De Mattia Flexing Tester 2) ทดสอบด้วยเครื่อง Ross Flexing Tester ซึ่ง น้องมิน และพี่ทดแทน ได้นำมาเล่าไว้ในบันทึก  Demattia& Ross และ Ross Flexing Tester มีภาพประกอบสวยๆ ให้ดูด้วย

ทำไมต้องทดสอบ ?

เนื่องจากบริเวณส่วนพื้นผิวของยาง ซึ่งถูกใช้งานในลักษณะของการพับงอ หรือหักงอไปมาซ้ำๆ กันเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้บริเวณนั้นเกิด ความล้าตัว (Flex fatigue) และแตกหักได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ท่อยางต่างๆ ยางล้อ

 

สาเหตุ  

รอยตำหนิ หรือรอยปริเล็กๆ ที่ผิวของยาง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการกระจายตัวของสารเคมียางไม่สม่ำเสมอ มีสิ่งแปลกปลอมปนอยู่ หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้ยางเกิดการแตกหักเมื่อใช้งานเพราะในขณะที่ยางถูกพับงอ ความเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ และมีค่าสูงสุดที่บริเวณพื้นผิว ดังนั้นถ้าบริเวณนั้นมีรอยตำหนิอยู่ด้วย จะส่งผลทำให้รอยตำหนินั้นเกิดการขยายตัวใหญ่ขึ้น และแพร่ตัวเข้าไปในเนื้อของยางจนกระทั่งยางเกิดการแตกหัก ส่งผลต่อสมบัติการใช้งานของยางได้ในที่สุดนั่นเอง

 

ทดสอบต่างกันอย่างไร 

De Mattia Flexing Tester และ Ross Flexing Tester ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D813 และ ASTM D1052 ตามลำดับ นอกจากมีวิธีทดสอบต่างกัน รวมถึงยังมีขนาดชิ้นตัวอย่าง ลักษณะทิศทางการพับงอ ลักษณะของรอยตำหนิบนชิ้นงาน และสภาวะในการทดสอบ ที่แตกต่างกันเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งข้อควรระวังในการทดสอบ คือ ความหนาของชิ้นตัวอย่าง เนื่องจาก ความหนามีผลต่อความเครียด (Strain) ที่ผิวของชิ้นทดสอบขณะเกิดการพับงอ ดังนั้นถ้าชิ้นทดสอบแต่ละชิ้นมีความหนาแตกต่างกัน จะทำให้ผลการทดสอบเกิดความคลาดเคลื่อนได้

 

การรายงานผล 

1) De Mattia Flexing Tester สามารถรายงานในรูปแบบดังนี้

- จำนวนรอบของการพับงอ ที่ทำให้ยางเกิดรอยแตกที่ระดับความรุนแรงต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับรอยแตกมาตรฐาน ซึ่งมีค่าตั้งแต่ระดับ 0 (No cracking) ถึงระดับ 10 (Completely cracked)

- ความกว้างของรอยแตก เมื่อทดสอบถึงจำนวนรอบที่กำหนด เช่น 10,000 20,000 40,000 200,000 รอบ หรือรายงานจำนวนรอบที่ทำให้รอยแตกกว้างขึ้น 19 มม.

2) Ross Flexing Tester

ความยาว ของรอยแตกที่เกิดขึ้นที่จำนวนรอบของการพับงอที่กำหนด เช่น 10,000 50,000 100,000 รอบ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 เมษายน 2559 14:21 แก้ไข: 24 เมษายน 2559 14:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.167.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ