นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 897
ความเห็น: 0

Weathering Tester: รังสีในแสงแดดสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ

แสงแดดที่ส่องลงมานั้น มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 295 ถึง 3000 นาโนเมตร โดยในปริมาณแสงแดด 100% หากแบ่งตามช่วงความยาวคลื่นแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงความยาวคลื่น คือ

  1. Ultraviolet (UV) ช่วง 295 ถึง 400 นาโนเมตร
  2. Visible (VIS) ช่วง 400 ถึง 800 นาโนเมตร
  3. Infrared (IR) ช่วง 800 ถึง 2450 นาโนเมตร

โดยรังสีทั้ง 3 ประเภทนี้ VIS และ IR มีปริมาณในแสงแดดคิดเป็นร้อยละ 55.4 และ 37.8 ตามลำดับ ขณะที่ UV มีปริมาณอยู่เพียงร้อยละ 6.8 เท่านั้น แต่รังสี UV กลับเป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของวัสดุที่ต้องสัมผัสกับแสงแดด ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างของพลังงานจากรังสีแต่ละประเภทนั่นเอง ยิ่งแสงมีความยาวคลื่นสั้นก็ยิ่งมีพลังงานสูงกว่า และสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีขึ้นในโมเลกุลของวัสดุได้เร็วกว่า

 

อัตราการเสื่อมสภาพของวัสดุที่แตกต่างกัน นอกจากประเภทของรังสีแล้ว องค์ประกอบทางเคมีภายในวัสดุเองยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อมสภาพที่ต่างกันด้วย โดยพบว่าโครงสร้างทางเคมีขององค์ประกอบภายในวัสดุ มีพลังงานพันธะ (Bond energy) แตกต่างกันดังรูป (อ้างอิง CIE, Pub.85, Tab.4) และในแต่ละองค์ประกอบยังจำเพาะกับความยาวคลื่นที่สามารถทำลายพันธะระหว่างโมเลกุลที่แตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นวัสดุจะมีความคงทนแข็งแรงและเสื่อมสภาพช้าหรือเร็วจึงขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

เครื่อง Weathering Tester จึงถูกออกแบบมาสำหรับการทดสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุ ในแง่ของการเสื่อมสภาพเนื่องจากรังสี หรือทดสอบการทนต่อรังสีนั้นเอง โดยประเภทของรังสีที่ใช้ในการทดสอบ คือ รังสี UV ซึ่งเป็นชนิดรังสีหลักที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพ และ UV ยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รังสี UV-A (315 – 400 นาโนเมตร) และรังสี UV-B (280 – 315 นาโนเมตร) ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องทั้ง 2 ชนิด สามารถเลือกและตั้งโปรแกรมการทดสอบที่ต้องการได้ ดังนั้นเราจึงได้ข้อมูลจากการทดสอบวัสดุ และนำมาใช้ประมาณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 เมษายน 2559 12:46 แก้ไข: 10 เมษายน 2559 12:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ